5 İlkede Hayatımızda İstatistik

1- İstatistik, bilgilerin düzenlenip, bir anlam ifade edilebilir hale getirilip bir arada yer almasını, aralarında ilişki kurulmasını, çeşitli yollar kullanılarak çözümleri inceleyen bir bilim dalıdır.Kısaca veriyi oluşturan, araştıran, inceleyen, analiz edip yorumlayan, veriler toplamından oluşmuş bir bilim dalıdır.

Bu şekilde tanımlanan istatistik çeşitli yöntemlerden ve tekniklerden oluşmaktadır.

2- İstatistik  öncelikle doğru veriyi, doğru zamanda, doğru yöntemlerle bulmayı ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bilginin bulunması, analiz edilmesi ve doğru yerde kullanılması işletmelerin birçok işinde kolaylık sağlamakta ve yönlendirici olarak rol almaktadır.

Çalışma hayatında her türlü karar almada, analiz etmede, alternatif yollar aramada, değerlendirmede istatistik bilgilerinden çokça yararlanılır. Örneğin üretim planlama, satış tahmini, tedarik, finansal işlemler, dağıtım, Ar-Ge vb. alanlarda istatistik adeta yol gösterici, kurtarıcı rolü oynamaktadır.

Yol gösterici olan bu bilimi, yöntemi öğrenmemek en büyük kayıplarımızdan biri olacaktır.

3- İstatistiğin sadece çalışma hayatında olduğunu düşünmek bakış açımızı daraltacaktır oysaki bu bilim dalı hayatımızın her alanında, her anında kullanıma uygun, hayatımızı kolaylaştırıcı noktada aktif rol almaktadır. Örneğin üniversite sınavına hazırlanırken sınav netlerimize bakıp bir kaç sınav sonra bir analiz yapıp çalışma tempomuzu ona göre planlayabilir, yeni yöntemler kullanabiliriz.Fen biliminde deneyler yapıp tekrar ederek bir kanıya varabilir, aylık bütçemizde harcamalarımızı planlarken önceki ayların istatistiklerine bakıp ona  göre plan yapabilir, olaylara bakış açımızda değişiklikler yapabiliriz.

İstatistik metotlarını uygularken hiç beklemediğimiz sonuçlar elde edebiliriz. Hatta çoğu zaman çok şaşırdığımız sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu özellikle bir olayı etkileyen unsurları incelediğimizde karşımıza  çıkar. 

4- İnsanların bir işi yaparken, bir probleme çözüm üretmeye çalışırken, işinde bazı  yöntemler kullanırken net kalıpları vardır. İstatistik kendine özgü geliştirilebilir metotlarıyla bu net kalıpları yıkmayı hedeflemiş ve bu hedefinde de gayet başarılı olmuştur. Çeşitli araştırmaları, deneyleri, hesaplamaları bu kalıpları yıkmada öncü olmuştur.

5- Bir bilgi, bilim, ders vs. sadece dersi geçmek için ya da zorunluluktan dolayı ezberlenmemeli ya da bu sebeple öğrenilmemeli. Bu bilgi, bilim vs. bana ne katabilir, nerede işime yarayabilir, neleri bunları öğrenerek, mantığını anlayarak değiştirebilirim, geliştirebilirim buna bakılmalı. Aksi taktirde bir birikim sağlayamaz, üretim, gelişim yapamayız. Bu bilim dalı hakkında küçükte olsa fikirlerimiz olmalı, araştırmalar yapmalıyız.

Okullarda müfredatlarda yer alan bu bilim dalını geçilmesi gereken zorunlu ders diye görmemeli, hem çalışma hem de günlük hayatınızın vazgeçilmezi kategorisine eklemelisiniz.

Hayatınızda aldığınız kararlar, yürüdüğünüz yol ve diğer tüm kavramlar bilimsel olarak nettir. Yani duygularınızdan çok bilimi önemli işlerinizde kullanırsanız hata yapma riskiniz ya da yeterli oranı tutturmama olanağınız yoktur.

Bu matematiksel bilim oldukça basit  1,0 mantığından yola çıkar ve istatistiklerini sizlere doküman eder.

Sonuç olarak son derece kullanışlı olan bu bilim dalını keşfetmeli ve karar alımlarınızda öncelikli yardımcınız olması için adım atmalısınız.

Bilimle kalın…