Merhaba, bilindiği üzere iş hayatımızda birçok problemle karşılaşmaktayız.  İşletmelerde birer endüstri mühendisi olarak görevlerimiz arasında da bu problemleri çözmekle kalmayıp tekrarlanmasına engel olmakta var. İşte bu problemlerin çözümüne sistemli ve analitik bir yol ile bir daha asla karşılaşmamak üzere yaklaştığımız sürece 8D problem çözme metodolojisi denilmektedir. Müşterilerin taleplerine en hızlı ve en iyi şekilde cevap verebilmek ve hataları düzeltmek veya önlemek de bu sistemin temel prensipleridir.  8 DİSİPLİN olarak da bilinen 8D kök nedenlere inerek hatanın bir daha asla karşılaşılmaması amacıyla oluşturulmuştur. 8 evreden oluşan bu metodun evreleri kısaca şu şekildedir:

D0 : Problem çözmek için hazırlık ve acil eylem evresi : Bu evre gelen müşteri hatalarının değerlendirilmesi, incelenmesi  ve karara ilişkin hazırlıkların yapılması şeklinde değerlendirilebilir. Aynı zamanda istatistiksel süreç kontrollerinde ilk yapmamız gereken evredir. Hatalı ürünü incelemek amacıyla iade olarak almayı kararlaştırmak, üretimdeki aynı hatalı üründen malzemelerin üretimini durdurmak veya kontrollü üretimini sağlamak gibi kararlar örnek olarak verilebilir.

D1 : Takım oluşturmak : Bu evrede kök nedenlerin bulunması, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve hataların tekrarının önlenmesi için bir takım oluşturulur. Bu takım tüm tesisin kontrolünü sağlayacağından oluşturulurken olabildiğince farklı departmanlardan seçimler yapılmalıdır.

D2 : Problem Tarifi : Problemin tanıtıldığı ve “Ne?”, “Nerede?”,”Ne zaman?”,”Ne kadar?” sorularını karşılandığı evredir.

D3 : Acil Aksiyon Planlama ve Uygulama : Bu evrede acil aksiyon olarak alınan kararların oluşturulan takım tarafından gerçekleştirilmesini sağlanır.  Ancak burada alınan kararlar geçicidir, tekrar hata ile karşılaşılabilir ve maliyet artırıcıdır. Bu nedenle burada alınan kararlar anlık ve kök nedene ulaşmamızı sağlayacak kararlardır.

D4 : Kök Neden Belirleme : Bu evrede sonuçlandırmak istediğimiz soruna başka bir “NEDEN” sorusu soramayacak kadar derine inerek sorunun asıl yani kök nedeni bulur. Burada kullanılan yöntem 5 WHY (5 NEDEN) yöntemidir. Bu evre 8D metodunun en önemli evresi olup burada beyin fırtınası toplantıları, Pareto analizleri, Ishikawa diyagramları gibi yöntemlerden yararlanılabilir.

D5 : Düzeltici Faaliyet Planlama : Bulunan kök nedenin, dolayısıyla problemin ortadan kaldırılması için gereken düzeltici faaliyetin seçilip planlandığı evredir.

D6 : Düzeltici Faaliyet Uygulama : Kararlaştırılan faaliyetin gerçekleştirildiği ve sonuçlarının raporlandığı evredir.

D7 : Problem Tekrarını Önleme : Bu evreden önceki evrelerde amaç hep problemi ortadan kaldırmaktı. Bu evrede ise karşılaşılan hatanın veya problemin tekrarını önleme amacıyla yapmış olduğumuz düzeltici önleyici faaliyetleri bu hatanın oluşması olası durumlara da uygulama işlemi gerçekleştirilmektedir. Örneğin, metal pişmeme yaşanan bir otomobil alt parçasında kök neden olarak kalıp dizaynının yanlış yapıldığını saptadık ve o durumu çözdük. Aynı şekilde diğer kalıp dizaynlarında da olası bir hataya meyil vermemek için kontrol etme yoluna gidilmesi D7 evresidir.

D8 : Takımı Kutlama : Takım çalışmasının tamamlanması, çalışmaların ayrıntılı bir şekilde raporlanması ile tüm takımın kutlanması ve bir ödül ile takdir edilmesi evresidir.

Sonuç olarak; iş sektöründe karşılaşmış olduğumuz hataları bir daha karşılaşmamak amacıyla kesin ve kökten çözüm olarak kullanılan bu yöntem oldukça uzun ve ayrıntılı ama bir o kadar da sonuç odaklı bir sistemdir.