Not: Bu yazı ilk olarak kişisel blogum muratbilginer.net sayfasında 2013 yılında yayınlanmıştır. Küçük revizyonlarla tekrar sizlere sunulmuştur.

Merhaba herkese. Bu yazımda akış diyagramlarından bahsedeceğiz.

AKIŞ DİYAGRAMLARI

Bizler algoritma yazarken günlük konuşma dilimizi kullanıyorduk. Bu şekilde yazdığımız bir algoritmayla dünyanın en büyük sorununu çözüm bulmuş olabiliriz. Ama bizim dilimiz anlamayan bir kişi için bu algoritma hiçbir şey ifade etmeyecektir. Oysaki bir algoritma evrensel olmalı dünyanın herhangi bir yerinde bu algoritmaya bakan herkes aynı şeyi anlamalıdır. İşte bunun sağlanması için algoritmayı herkes için aynı şeyleri ifade eden sembollerle yazabilmemiz gerekmektedir. İşte bu şekilde sembollerle oluşturacağımız çözüme de akış diyagramı (flow chart) adını vereceğiz.

ŞEKİLLER VE ANLAMALARI

BAŞLA/BİTİR(START/STOP)

Bir algoritmanın başladığı konumu göstermektedir.Tek çıkışlı bir sistemdir.

VERİ GİRİŞİ (DATA INPUT)

Giriş çıkış komutunun kullanılacağı yeri belirler ve kutu içerisine hangi değişkeni ve OKU mamı yoksa YAZ mamı yapılacağını belirtmeniz gerekir.

İŞLEM (PROCESS)

Bir algoritmada aritmtik işlem yapılmasını sağlayan şekildir.Bu dörtgen kutu içerisine yapılmak istenen işlem yazılır.Tek girişli ve tek çıkışlı bir sistemdir.

KARŞILAŞTIRMA(İF — CASE)

Bir algoritmada bir kararın verilmesini ve bu karara göre iki seçenekten birinin uygulanmasını sağlayan şekildir.Sağ taraftan çıkacak ok evet şartını sağlayacak.Aşağı doğru çıkacak ok da hayır şartını sağlayacaktır.

ÇIKTI (OUTPUT)

Bilginin yazıcıya yazılacağı konumu gösteren şekildir.

DÖNGÜ (LOOP)

Döngü komutunun sağlandığı şekildir.Bu döngüde altıgen içerisine ya koşul yada döngünün başlangıç, adım ve sonlanma değerlerini belirtebilirsiniz.

İŞLEM AKIŞ YÖNÜ

işlemlerin akış yönünü gösteren oklardır.

SONLANDIR

Akış diyagramıyla soru çözmek isteyen arkadaşlar FCPRO programını kullanabilirsiniz.

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.