Analitik Hiyerarşi Süreci ; her bir karar alternatifini, karar vericinin kriterlerini yakalama derecesine göre sıralamak için rakamsal değerler geliştirme sürecidir.Karar vericinin tüm kriterlerini yakalayan en iyi alternatifi seçmekle, “Hangisini seçeceğiz?” veya “En iyisi hangisidir?” sorularına cevap bulmamızı sağlar. Şimdi bu yöntemin sayısal verilerle nasıl uygulandığını aşamalarını hep birlikte inceleyelim.Aşağıda göreceğiniz şekilde elimiz de herhangi bir konu üzerinde seçim yapmak üzere 3 alternatif ve alternatifleri etkileyen 6 kriterimiz olsun. 

Adım 1: Kriterlerin Karşılaştırılması

Bu adımda uzmanlar tarafından belirtilmiş kriter ağırlıkları bir matris şeklinde yazılır ve sütunların toplamı alınır.

Adım 2 : Kriterlerin Normalize Edilmesi

Bu adım da her bir kriter ağırlığı bulunduğu sütunda ki toplama bölünerek normalize edilmiş olur.

Adım 3 : Kriterlere Göre Alternatiflerin Karşılaştırılması

Bu adımda 6 kriter için alternatiflerin karşılaştırılması yapılacaktır. Yani her alternatifin kriterlerden ne kadar etkilendiğini ya da diğer bir deyişle kriterlerin alternatifleri ne kadar etkilediğine bakacağız.

Öncelik olarak kriter ağırlıkları toplanır ve normalize ediliyormuş gibi her hücrede ki değer o hücrede ki sütun toplamına bölünür. En sonda oluşturulan matrisin satır ortalaması alınır. Aşağıda bu adım sadece K1 için yapılmıştır. Ama bu işlem bütün kriterler için yapılmalıdır.

Adım 4 : En İyi Alternatifin Belirlenmesi

Bu adımda bir önceki adımda belirlenen ağırlıklar ile normalize edilmiş matrisin satır ortalamasının matris çarpımı yapılır. Bu matrisin sonucuna göre en yüksek değere sahip ağırlık tercih edilir.

Bir sonraki yazımı da karar verme yöntemlerinde ANP yönteminin uygulamasını ele alacağız. Faydalı olması dileğiyle