Kalite Kontrol Eğitimleri – APQP ve PPAP

 

APQP Nedir?

İsmini Advanced Product Quality Planning kelimelerinin baş harflerinden alan APQP, “İleri Ürün Kalite Planlaması” anlamına gelmektedir.  Ürünü müşteriye en kısa sürede, düşük fiyatta sunmayı sağlayabilecek bir sistem oluşturmayı amaçlayan APQP, genellikle otomotiv sektöründe kullanılır. Üretimin nasıl gerçekleşeceğinden, hangi şartların kullanılacağına; üretim için gerekli olan malzemenin temin edilmesinden, makine, insan, para ve metotları belirlenmesine kadar tüm üretim süreçlerini kapsamaktadır.

APQP, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için gerekli adımların tanımlanıp süreçlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Müşteri memnuniyeti için kaynakların yönlendirilmesi, gerekli değişikliklerin önceden görülmesi, kaliteli ürünün zamanında ve düşük maliyetle sağlanması konularına da fayda sağlar.

PPAP Nedir? 

PPAP ise ismini Production Part Approval Process kelimelerinin baş harflerinden alır. “Üretim Parçası Onay Prosesi” anlamına gelen PPAP, otomotiv sanayinde, üretilecek yeni bir ürünün teknik verilerinin belirlenmesini sağlayarak sonrasında tekrar tekrar aynı verilerin araştırılması ve belirlenmesi adımlarını ortadan kaldırır. Üretimi standartlaştırır ve ürüne özgü imalat planlaması ve sunumunun yapılmasında karşılıklı sorumlulukların anlaşılması ile faaliyetlerin yürütülmesini amaçlar. Müşterinin istediği ve belirlediği bütün mühendislik, çizim, resim ve diğer spesifikasyon gereklerinin imalatçı tarafından anlaşıldığını belirlemek için kullanılan bir araçtır. Aynı zamanda imalatçı müşteri isteklerini yerine getirmek için yetkin olduğunu PPAP sayesinde gösterebilmektedir. PPAP sunumu tedarikçi için kontrol listesi anlamını taşır. Tedarikçi yaptığı ürün için gerekli dokümantasyon ve kontrollerin tam olup olmadığını bu liste ile birlikte kontrol eder.

Üretim parçası onay prosesi için yapılacak üretim 1 ile 8 saat arasında minimum 300 adet üzerinden olmalıdır. Bu şartların karşılanamayacağı durumlarda müşteri ile görüşülerek üretim sayılarında mutabakat sağlanır.

Üretim parçası onay süreci ilk sevkiyattan önce aşağıdaki durumlarda başlatılır :

1 – Yeni ürünün devreye alınması.

2 – Daha önce gönderilen ürünlerde tespit edilen hataların düzeltilmesi.

3 – Resim ve şartnamelerde mühendislik değişikliklerinin yapılması.

Müşterinin bilgisi dahilinde talep edilen aşağıdaki durumlarda;

4 – Onaylanan üründekinden farklı malzeme kullanılması.

5 – Yeni veya kalıp üzerinde nihai ürünü etkileyen bir değişiklik yapılan kalıbın kullanılması durumunda.

6 – Mevcut ekipman / kalıbın kapasitesinin, performansının veya fonksiyonunun değiştirildiği veya proses akış sırasının değiştirildiği durumlarda.

7 – Ekipmanın başka bir tesise taşınarak yer değiştirmesi.

8 – Tedarik kaynaklarının değiştirilmesi.

9 – Kalıbın 12 aylık aradan sonra üretime alınması.

10- Proses değişikliğinin yapılması.

11- Test, muayene ve metotlarının değiştirilmesi.