Beyin Dalgaları

 Beyin Dalgalar

 

Yukarıdaki görselde farklı beyin dalgalarının EEG kaydını ve beyindeki salınım yaptığı yerleri görüyorsunuz. Beyin yüzeyinden ve kafanın dış yüzeyinden elde edilen elektriksel kayıtlar, beynin sürekli bir elektriksel etkinliğe sahip olduğunu gösteriyor. Elektriksel etkinliğin hem şiddeti hem de içerdiği kalıplar büyük ölçüde, uyku/uyanıklık durumları ve epilepsi (1) gibi beyin hastalıkları ve hatta bazı psikozlarda beynin uyarılma düzeyinde ortaya çıkan değişimler sayesinde belirlenmektedir. Yukarıda gördüğünüz elektriksel potansiyellerdeki salınımlar beyin dalgaları olarak adlandırılırlar. Bunları kaydeden cihaza ise EEG (elektroensefalogram) adı verilir.

 

 

Beyin Dalgaları Faaliyete Göre Farklılık Gösterir:

 

Beyin dalgalarının kafatası yüzeyindeki şiddetleri 0-200 mikrovolt arasında, frekansları ise birkaç saniyede birle, saniyede 50 veya üstü arasında değişir. Dalgaların karakteri serebral korteksin(2) etkinlik düzeyine bağlıdır ve uyanıklık, uyku ve koma durumları arasında büyük farklılıklar gösterirler. Beyin dalgaları çoğu zaman düzensizdir ve EEG’de genel bir kalıbın tanımlanması olanaksızdır. Diğer zamanlarda ise farklı bazı kalıplar ortaya çıkar. Bunlardan bazıları, daha sonra tartışılacak olan epilepsi gibi hastalıklara özgü kalıplardır. Diğerleri ise normal kişilerde de ortaya çıkabilir ve alfa, beta, teta ve delta dalgaları olarak sınıflandırılırlar.

 

Alfa Dalgaları-ALPHA WAVES (8 TO 12 HZ)

 

 

 

 

Alfa dalgaları saniyede 8-13 arasında sıklığa sahip ritmik dalgalardır ve sakin, sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin hemen hemen tümünün EEG’sinde bulunurlar. Bu dalgalar en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülmekle birlikte, parietal ve frontal  bölgelerde de gözlenirler. Gerilimleri genellikle 50 mikrovolt civarındadır. Derin uyku sırasında alfa dalgaları ortadan kalkar. Uyanık durumdaki kişinin dikkati özel tipte bir zihinsel etkinliğe yöneltildiğinde, alfa dalgalan yerini asenkron, yüksek frekanslı, ancak şiddeti düşük beta dalgalarına bırakırlar.

 

Beta Dalgaları-BETA WAVES (12 TO 38 HZ)

Beta dalgaları, saniyede 14’ten fazla ve 80’den az sıklıktadırlar. Merkezi sinir sisteminin fazla hareketli olduğu veya gergin hallerde kafatasının parietal ve frontal alanlarından kaydedilirler.

 

Teta Dalgaları-THETA WAVES (3 TO 8 HZ)

Teta dalgaları, saniyede 4-7 arasında sıklığa sahiptirler. Özellikle çocukların parietal ve temporal bölgelerinde gözlenmekle birlikte, bazı erişkinlerde hayal kırıklığı gibi duygusal stresler sırasında ortaya çıkabilirler. Teta dalgaları sıklıkla beynin dejeneratif durumları başta olmak üzere birçok beyin hastalıklarında da oluşurlar.

 

Delta Dalgaları-DELTA WAVES (.5 TO 3 HZ)

 

Delta dalgaları EEG’nin sıklığı saniyede 3-5’tan az olan tüm dalgalarını içerirler. Çok derin uykuda, çocuklukta ve ciddi organik beyin hastalıklarında ortaya çıkarlar. Subkortikal kesiyle korteksi talamustan ayrılan deney hayvanlarının kortekslerinde de oluşurlar. Bu nedenle, delta dalgaları beynin daha aşağı bölgelerindeki etkinliklerden bağımsız olarak kortekste oluşabilmektedir.

(1) Epilepsi nöbeti (ya da krizi), beyin normal aktivitesinin, sinir hücrelerinde geçici olarak meydana gelen anormal elektriksel aktivite sonucu bozulması ile oluşan klinik bir durumdur. Halk arasında “Sara Hastalığı” olarak da bilinen epilepsi, kendini epileptik nöbetler ile göstermektedir. Epileptik nöbet gerçekleştiğinde hastada gelip geçici bilinç kaybı veya farklı özelliklerde belirtiler olmaktadır.

 

(2)Serebral korteks, gri madde olarak da adlandırılan, beyinde bulunan bir örtüdür.