Bilimsel Hesap Makinesi Kullanımı 3 – Temel Hesaplamalar

Hesap makinesi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün kesir, yüzde hesaplamaları,değişken atama, altmışlı kesir gibi temel işlemleri göreceğiz.

Kesirli Hesaplamalar

                                                   

Resimde gördüğünüz işlemi hesaplarken kesir çizgisi için kırmızı ile işaretlediğim tuşa basılır.

Hesaplama sonucunu bileşik veya karma kesir olarak değiştirmek için Shift’e ardından kırmızı ile işaretli tuşa basmanız gereklidir.

Yüzde Hesaplamaları

A’nın %B’sini hesaplama: [A]+[X]+[B]+[SHIFT]+[=]

A’in yüzde kaçının B olduğunu hesaplama: [B]+[/]+[A]+[SHIFT]+[=]

A’i %B ile arttırma: [A]+[X]+[B]+[SHIFT]+[=]+[+]

A’da %B indirim yapma: [A]+[X]+[B]+[SHIFT]+[=]+[-]

A, B ve C toplamında %50 indirim yapma:

[A]+[B]+[C]+[=]+[Ans]+[SHIFT]+[RCL]+[(-)]+[ALPHA]+[(-)]+[X]+[50]+[SHIFT]+[=]+[-]

A değeri B’ye yükseltilirse yüzde kaçlık değişiklik olduğunu hesaplama: [B]+[-]+[A]+[SHIFT]+[=]

A’ya B eklenirse yüzde kaç arttığını hesaplama:  [B]+[+]+[A]+[SHIFT]+[=]

 [Ans](yanıt belleği):Önceki işlemin sonucunu çağırır.

Derece Dakika Saniye(Altmışlı Kesir) Hesaplamaları

Mesela 1°2’3” değerini hesap makinesinde yazmak istiyoruz. Bunun için resimde kırmızı ile işaretlenen tuş kullanılır.

[1]+[°’’’]+[2]+[°’’’]+[3]+[°’’’]…

Ve yukarıdaki adımlar izlenir. Toplama işlemi yapılacaksa da +ya basılır ve diğer değer girilir.

Not: 1°3” gibi bir değeri girmek istiyorsak ‘ için 0 girilir.

[1]+[°’’’]+[0]+[°’’’]+[3]+[°’’’]

Mühendislik Gösterimi Kullanma

8569 sayısını 8,569*10^3  haline dönüştürmek için [ENG] tuşuna basılması yeterlidir.

Not: Bir önceki ve bir sonraki yapılan işlemleri görmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına basılır.

Değişkenler

Hesap makinesinde A,B,C,D,E,F,X,Y olmak üzere toplam 8 değişken vardır.

Bir işlemi, mesela yaptığınız bir toplama işlemini(6+3) A değerine atamak istiyorsak şu işlemleri gerçekleştirmemiz gerekir:

[3]+[6]+[SHIFT]+[RCL]+[(-)]

A değişkeninde sakladığımız değeri işlemlerde kullanmak için şu şekilde çağırırız:

[ALPHA]+[(-)]

A değişkeninde sakladığımız değerin ne olduğuna bakmak için:

[RCL]+[(-)]

A değişkeninde sakladığımız değeri silmek için:

[0]+[SHIFT]+[RCL]+ [(-)]

Tüm belleklerde saklanan değeri silme:

[ON]+[SHIFT]+[MODE]+[1]+[=]

 

Bir sonraki yazımızda Fonksiyon Hesaplamalarından bahsedeceğiz.

Esen kalın…