C# Eğitimlerimize bool veri tipiyle devam ediyoruz.

C# doğru veya yanlış olmak üzere iki tip cevabı olan soruların değerlerini bool veri tipinde barındırabiliriz.

Bool veri tipi .Net’de Boolean sınıfının işaretçisidir.

 

Bool Tipinin Tanımlanması

 

Pek çok karar mekanizmasında işlerimizi büyük ölçüde kolaylaştıran bir değişken tipidir bool.

Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. 

int türüne ilk değer ataması yapılmassa otomatik olarak sıfır değeri atanır aynı şekilde string türüne bir atama yapılmazsa boşluk olarak otomatik ilk ataması yapılacaktır.

Peki bool tipine ilk atamasını yapmazsak ne değer döner geriye. Bool tipinin otomatik atanan ilk değer ataması boştur değerli arkadaşlar.

Bool Tipinin Değerini Gösterme

Bool tipi bir text özelliğine yazdırılmak istenseydi aşağıda gördüğümüz gibi string dönüştürme işlemi yapmak gerekecekti. 

Bool veri tipinin bir diğer özelliği tuttuğu değeri int türüne dönüştürerek de kullanılmasına olanak sağlamasıdır.

Yani bool tipinde false 0, true 1 değerine karşılık gelir.

Tür dönüşümü yaptırıp değeri ekranda gösterdiğimde aşağıdaki bir sonuç görürüz.

 

Bu eğitim yazımında sonuna gelmiş oldum. Bir sonrakinde görüşmek üzere.