C# Eğitimlerimizde soyut kavramlardan kurtulup yavaş yavaş program kodlamaya doğru giderken bu yazımız temel ve önemli bir yazı.

1.İlişkisel Operatörler

1.Atama Operatörü

C# ve pek çok programlama bir değer solundaki değişkene atama işlemi yapılır.  Atama opertörü = (Eşittir) işaretidir.

Tek başına kullanılan eşittir bir eşitliği değil atamayı ifade eder.

int x;

x=5;

 

Böyle bir ifade ile karşılaştığımızda diyeceğizki x e 5 değeri atanmış.

X eşittir 5 demek yanlış olacaktır.

2. Eşittir Operatörü

C# da eşitlik ifadesi == (Yan Yana iki Eşit) bu şekilde ifade edilir.

Ve metodlar içinde sadece karşılaştırma işlemi yapılırken kullanılabilir.

 

int x;

x==5;

 

Böyle bir kullanım şekli yoktur. Kodlar içinde yaptığımız işlem her daim atama işlemi olacaktır.

Peki nerede kullancağız biz bu ifadeyi.

Örneğin X e program boyunca değerler atandı.

En sonda X in değerine göre bir işlem yapacağız.

 

if(X==5)

{
//Kodlar

}

 

İşte böyle bir durumda x eşit mi 5 e sorusunu sorar ve eğer 5 e eşitse o if ifadesi geriye true değerini dönecektir.

3. Büyük ve Küçük Operatörleri

C# da bir değerin farklı bir değerden büyüklüğünü > (büyüktür) operatörünü kullanarak karşılaştırabiliriz.

Bu ifadenin de tek başına kullanımı yoktur. Sadece şart ifadesi içinde kullanılabilir.

Küçük operatörü < (küçüktür şeklindedir.

4. Büyük Eşit ve Küçük Eşit Operatörleri

Büyük eşit >= (Büyük Eşit) şeklinde kullanılır.

Küçük eşit <= (Küçük Eşit) şekliden kullanılır.

5. Kalan Bulma Operatörü

İki sayının bölümünden kalanı bulmak istediğimiz durumlarda kullanabileceğimiz operatör % (Yüzde) kalan bulma ifadesidir.

x=5%2;

dediğimizde bize 1 değerini geri dönecektir.

6. Toplama Çıkarma Çarpma Bölme Operatörleri

Toplama = +

Çıkarma = –

Çarpma = *

Bölme = /

7. Üs Alma

C# da üs alma işlemini Math sınıfının Pow metodu ile yapmanızda fayda vardır. hataları en az düzeye indirmiş olursunuz.

Math.Pow(Üssü Alınacak Değer, Üs Alınacak Değer);

şekliden bir kullanımı mevcuttur.

x=Math.Pow(3,2);

Bu işlem bize 9 değerini geri dönecektir.

 2. Mantıksal Operatörler

Mantık ifadelerinden bildiğimiz Ve ve Veya ifadeleri C#’da da vardır.

Matematiksel anlamdaki kullanımları ile aynı değerleri ifade ederler.

  1. Ve Operatörü

C# da ve operatörünü yapabilmek için && (Yan Yana İki Ve) işareti yapılmalıdır.

Karşılaştırma karar yapılarında karşımıza çıkacak bu durum için bir tane örnek kullanım göstermek gerekirse

if(x>5 && x<8)

Yukarıda gördüğünüz ifade de x değeri 5 den büyük ise True değerini alır sonra && (ve) operatörüne gelir sonra x 8 den küçük mü diye bakar eğer küçük ise değeri True olur

TRUE && TRUE değeri geriye TRUE değerini dönecektir.

Eğer büyük olursa false olur.

TRUE && FALSE = FALSE olacaktır.

& bu işareti klavyede (Shift+6) tuş kombinasyonu ile yapabilirsiniz.

2. Veya Operatörü

Veya operatörünün simgesi || işaretidir.

|| işaretini klavyede (Alt Gr + Çizgi) tuş kombinasyonuyla yapabilirsiniz.

Bu ifadenin kullanımı;

if(x>5 || x<8)

şeklindedir.

Mantıksal operatörlerin hangi durumlarda ne sonuçlar döndüğünü küçük bir viki araştırması ile bulabilirsiniz eğer bu konuda bilginiz yok ise.

Bu yazımında böylece sonuna geldim. Görüşme dileğiyle.