Çağın Yükselen Tanımı: STEM Yöntemi  STEM

Merhaba, daha küçük yaşlarda ne olduğunu anlayamadığımız, yaşama alışamadığımız süreçte eğitim hayatına başlıyoruz. İlkokuldan başlayarak yükseköğrenim hayatımız boyunca bilgi yüklemesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu bilgi yoğunluğu içinde artan sorumluluklarımız bazen çoğumuzu aslında ilgimizin olmadığı hatta yeteneklerimizi gösteremediğimiz bambaşka alanlara itiyor.  Çağın Yük  selen Tanımı: STEM Yöntemi

Ama artık ezber yerine üretkenliğin ön plana çıkacağı yeni bir tanım geliyor hayatımıza: STEM yöntemi. Anlamını Science, Technology, Engineering, Mathematics kelimelerinin baş harflerinden alıyor. Eğitimde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik uygulamalarını bir arada gerçekleştirerek öğrenmeyi hedef alan tanımımız henüz ülkemizde yeni yeni yer almaya başlıyor.

Bu yöntem ilk olarak Amerika’da bilim ve teknoloji ağırlıklı öğrenme sağlamak amacıyla çıkmıştır. Türkiye’de ise gönüllü olan 1200 öğretmene STEM öğretme yöntemi eğitimi verilmiş. Peki bu yöntem ne gibi faydalar sağlayabilir?

Eğitim hayatımıza bakacak olursak sürekli bir teorik bilgi sahibi oluyoruz. Okuma evresini bitirip çalışma hayatına atıldığımızda çalışacağımız firmaların bizden beklediği sayısız yetkinlikler oluyor. Mesela bir Endüstri Mühendisi adayı olarak bizden beklenen birkaç özelliği belirtmek istiyorum. Sistematik çalışma yatkınlığına sahip, araştırmacı kişiliğe sahip ve geliştirme gücü kuvvetli, analitik düşünebilen…gibi özellikleri karşılamamız bekleniyor. Bu yetkinlikleri ilgi alanımız, kendi araştırmalarımız ve ilerde staj, proje gibi imkanlarımızla kazanıyoruz. Oysa STEM yönteminin uygulandığı eğitim hayatımızda daha fazla geç kalmadan tüm bu yönlerimizi erken fark edip ortaya çıkarabiliriz. Şimdi de STEM kelimesini oluşturan her harfi inceleyelim.

S harfini oluşturan terimimiz bilim. Bu aşamada kişi hipotezler kurup deneyler yapar. Araştırmaları sonucunda deneme-yanılma yöntemiyle doğru bilimsel bilgiyi elde eder. T harfi teknolojiyi karşılar. Yalnız teknoloji denince aklımızda hayatımızı kolaylaştırmak için ihtiyacımız olan tüm yenilikler canlanmalıdır. Belki de bu yöntem sayesinde ileride kolaylaştırıcı birçok araç hayatımıza girecektir. E harfi mühendislik kavramını karşılar. Yalnızca meslek olarak değil problem çözebilme yeteneği, olaylara analitik yaklaşabilme gibi yetkinliklerle değerlendirilmesi gereken terimimizdir. Son olarak M harfimiz matematik. Diğer kavramlarda uygulamaya çalıştığımız amaçların içinde yer alan terimimizdir.

Ayrı ayrı öğretim hayatımızda bulunan kavramları tek çatı altında toplamaya fırsat veren yöntemimizin uygulamaya konabilmesi için okullarda STEM laboratuvarı denen çok yönlü laboratuvarların bulunması gerekir.

Araştırma ve sorunlarla başa çıkabilme yeteneği kazanan öğrenciler bu sayede hayata hazırlanmış oluyor. Böylece mantık çerçevesinde olmayan hiçbir düşünceyi kabul etmeyen, hayata sorgulayıcı tutumla yaklaşıp her şeyi gerçekten öğrenmek için hayatlarına alan bir toplum yetiştirmiş olabiliriz. Belki de daha nice fayda sağlayacak bu yöntemin öğrenim hayatımıza en kısa zamanda girmesi ümidiyle.

Konuyla ilgili görüşlerinizi kdeniz@industryolog.com adresine yollarsanız büyük memnuniyet duyarım.