Değişim Yönetimi Temel Unsurları

Herkese Merhabalar,

Önceki yazımda sizlere, değişim-değişim yönetimi kavramlarını ve değişim yönetimi süreçlerini açıklamıştım. Süreçleri tek tek ele alıp birlikte incelemiştik. Bu yazım da ise sizlere değişim yönetiminin nasıl başarılı olacağını açıklamaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım.

Örgütsel değişim yönetimin başarılı olması için örgütün yönetim anlayışı, felsefesi, örgüt yapısı ve yöntemleri değişim yönetimiyle bir bütün olarak ele alınmalı. Bunların yanında insan faktörü ön planda tutulmalı ve bilimsellik her faaliyette uygulanmalıdır.

Başarılı bir örgütsel değişimin temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Yönetim Felsefesi ve Anlayışının Değişmesi: Şirketlerde değişim, öncelikle üst kademe(yöneticiler) de başlamalı. Üst kademenin tutumları değişime uymuyorsa alt kademeyi yani çalışanları bu duruma uydurmak zorlaşabilir. Bu durumda değişimler başarılı olamaz. Yöneticiler bizzat değişim sürecinde yer almalıdır. Eğer değişimde sürece uyan bir yönetim olursa yönetim şekli klasik yönetimden uzaklaşarak, katılımcı ve demokratik olan modern anlayışa dönüşecektir.
  • Örgüt Yapıları: Klasik yönetimde olan, katı ve hiyerarşik yapılar, merkezcil yönetim, değişmesine izin verilmeyen iş tanımları, iş görenlerin yaratıcılıklarının geliştirilmesine olanak vermeyen, aşırı iş bölümü ve uzmanlaşmaya uyan örgüt yapıları, örgütsel değişimin önüne set çekmektedir.

Buna karşın örgütsel değişim geçirmek isteyen yapılar bu konularda esnek olmalıdır. Merkezkaç yönetimi uygulanmalı, çalışanlar üzerindeki aşırı baskı ortadan kaldırılmalı, çalışanlara serbestlik tanınarak onların yaratıcılığının geliştirilmesine izin verilmeli, aşırı ve katı iş tanımlarından kaçınılmalıdır.

  • İnsan Faktörünü Ön Planda Tutmak: Bir örgütün temel unsurlarından birisi insandır. Değişimin başarılı olmasını doğrudan etkileyen faktör insan olduğu için insan faktörü ön planda tutulmalıdır. İnsan faktörünü ikinci planda tutarak, belirlenen prosedürlere, hiyerarşiye ve rasyonelliğe bağlı kalan örgütler değişim başarısına ulaşamazlar. Başarıya ulaşmak isteyen örgütler kendi amaçlarını çalışanlarının amaçlarıyla birlikte ele almalı, her çalışanı örgütsel değişim ve gelişimin bir parçası yaparak onların çaba ve katkılarından yararlanmalıdır.
  • Grup Çalışmalarına Ağırlık Vermek: Örgüt değişimi hedefleyen şirketler, grup çalışmalarına önem vermeli ve desteklemelidir.
  • Etkin Bir İletişim Ağının Oluşturulması: Etkin bir iletişim, çalışanlar ile yöneticiler arasında iyi ilişkilerin kurulmasında önemli rol oynar. Etkin iletişimle çalışanlar ve yöneticiler birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bulacak böylece yanlış anlamalar en aza inerek ast-üst ilişkileri yerini güven ortamına bırakacaktır. Grup ortamında ise etkili iletişim bireyler arasındaki bilgi, fikir ve duyguların karşılıklı olarak aksamadan iletilmesine olanak sağlayacaktır. Buradan yola çıkarak bir değişim kararı alındığında ise her iki tarafın bundan haberdar olması kolaylaşacak, bazı önyargılar önlenecek ve değişime olan direnme olayı ortadan kalkacaktır.
  • Etkin Bir Motivasyon Sisteminin Kurulması: Önceden çalışanları motive etmenin tek yolunun para olduğu kabul edilmekteydi. Bugün ise bundan daha fazlasının olması gerektiğinin gayet açık olduğu belirlenmiştir. Çalışanları motive etmenin diğer yolu da onlara bir çalışan olarak ne kadar değer ve önem verildiğini hissettirmektir. Verilecek değer ve önemi onları değişimin bir parçası yaparak, kararlara katılmalarını sağlayarak gerçekleştirebiliriz. Değişim kararlarına çalışanlarımızı da katarsak onların fikirlerine ve yaratıcılıklarına değer gösterdiğimizi belli etmiş oluruz. Aynı zamanda değişime katılımlarını sağlamak, değişime olan direnmeyi ortadan kaldıracak ya da en aza indirecektir. Bu sayede başarılı olan değişim sonucu hem yönetimi hem de çalışanları mutlu edecek ve çalışanların motive olmasında büyük rol oynayacaktır.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.