Değişim Yönetimi

Herkese Merhabalar,

Bu yazımda sizlere “Değişim Yönetimi” kavramından bahsedeceğim.

Öncelikle değişimi günlük hayatımıza indirgeyelim. Hayatımızda yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda değişim geçirmemiz gerektiğinin farkına varırız. En basitinden çevreye uyum sağlayamadığımızda bakış açımızın ya da fikirlerimizin artık değişmesi/gelişmesi gerektiği düşüncesine varabiliriz. Yani hayatımızı daha kolay şekilde sürdürebilmek için değişim geçirmemiz gerektiğini hissederiz. Bu düşünceden sonra içinde bulunduğumuz duruma göre önlem alır hayatımıza devam ederiz. Gelin şimdi bunu şirket düzeyinde inceleyelim.

Şirketlerdeki değişim; hızla değişen teknoloji karşısında ayakta kalabilmek ve rakiplerin önüne geçebilmek için kullanılır. Değişimi yönetmek için kendini yenilemeli, değişim fırsatlarını çözümleyip ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmeli ve en uygun stratejiyi belirleyerek bunun uygulanması için uygun bir politika izlenmelidir.

Değişim yönetimini tanımlayacak olursak; değişimi doğru tahmin edip, doğru zaman da ve doğru kaynaklarla(insan, bilgi vs.) organize olarak ve buna uygun sistemler geliştirip hayata geçirerek, etkinliği ve verimliliği arttırma çabasıdır. Değişim yönetimi bir süreç faaliyetidir. Sürekli yeni bilgiler elde ederek dinamik denge içerisinde olmayı gerektirir.

Genel olarak değişim yönetiminin iki temel amacı vardır. Bunlar:

  1. Örgütün(şirketin) çevresindeki değişimlere uyum sağlama kabiliyetini ve kapasitesini arttırmak.
  2. Çalışanların davranışlarını değiştirmek.

İkisini de kısaca açıklamak gerekirse;

İlk Maddenin Amacı:

Örgütlerin bağlı olduğu pazar, sosyal beklentiler,  kanuni düzenlemeler, geliştirilen yeni fikirler gibi değişimlere uyum sağlamak için etkin yaklaşımlara ve tekniklere ihtiyaç duyulması. Bunun peşi sıra uyumu sağlayacak bölümler ise ürün araştırması, pazar araştırması, stratejik planlama, AR-GE ya da örgüt geliştirme gibi isimler alırlar. Böylece değişim yönetimi neredeyse tüm birimleri ilgili kılar. 

İkinci Maddenin Amacı:

Örgüttekilerin çevreye uyum sağlama stratejisi, çalışanların birbiriyle olan ilişkilerindeki ve işlerindeki davranışları değiştirilmeksizin gerçekleştirilemez. Değişim öncelikli olarak, çalışanların rolleri, sorumlulukları ve iş ilişkileri konusunda etkin olmalıdır.

Değişim yönetimi dört aşamadan oluşan bir süreçtir. Bu süreçler;

  • Değişim gereksiniminin belirlenmesi,
  • Değişim ile ilgili uyum kararlarının belirlenmesi,
  • Belirlenen kararların uygulanması,
  • Uygulama kararlarının kontrol edilmesi.

Bu süreçlerden yola çıkarak, doğru bir şekilde değişim gereksinimi belirlenip, sorun tanımlandıktan sonra değişim programı geliştirilir ve uygulanması için çalışmalara başlanır. Sonrasında konu ile ilgili çeşitli değişim kararları alınır, programlar geliştirilir ve uygulamaya konulur.

Değişim gerçekleştirildikten sonra yeni durumu çalışanlara benimsetme ve yeni sistemi oturtma çabaları söz konusu olur. En son aşamada ise değişim programının sonucunun amaca ulaşıp ulaşmadığı gözden geçirilir. Eğer yapılan program başarısız olmuş ise bunun nedenleri ve çözümleri tekrar ele alınarak değerlendirilir.

Bir sonraki yazım bu yazımın devamı niteliğinde olup, değişim yönetiminin başarılı olması için temel unsurları açıklamaya çalışacağım.

Tekrar görüşmek üzere.

Hoşça kalın.