Doğru Karar Vermenin Etkin Yolu: KDS

Merhabalar;

Hayatın her alanında karar verme durumuyla karşı karşıya kalırız. Önümüze birçok seçenek çıkar. Biz de arasından en doğru olanı ayırt etmek isteriz. Karar verme teknoloji, bilgi, rekabet, karmaşık yapı gibi unsurların artmasından etkilenir. Bu faktörlerin artması sebebiyle karar verecek kişi daha çok alternatif içinden seçim yapmakta zorlanır. Deneme yanılma yoluna gidilmesiyle oluşan zaman kayıpları yada yanlış kararların verilmesi sonucu ödenecek bedeller işletmeleri donanımlı ve teknik araçları kullanmaya itecektir. Bu aşamada devreye Karar Destek Sistemleri (KDS) girmektedir.

KDS kavramı ilk olarak Scott Morton tarafından Yönetim Karar Sistemleri adı altında kullanılmıştır. Scott bu sistemleri “veri ve modelleri kullanarak yapısal olmayan problemleri çözerek karar vericilere yardım eden etkileşimli bilgisayara dayalı sistemler” olarak tanımlamıştır. KDS tanımını incelersek veriyi ve matematiksel modelleri kullanarak yapısal olmayan problemleri çözen ve karar vericilere yardım eden bilgisayara dayalı etkileşimli sistemlerdir. Örneğin; yeni fabrika kurma, yazılım satın alma, yönetici seçme gibi konularda önümüze karar vermemiz gereken birçok husus çıkar. Bu bağlamda en doğru kararı vermemize olanak sağlar.

Gün geçtikçe artan rekabet dolayısıyla her alanda yaşanan değişimlere yanıt vermemiz gerekir. Verilen kararların doğruluğu bizi bir adım öne geçirecektir. Karmaşık problemlere özel çözümler üretebilmek ve basit hale getirmek artık gereklilik haline gelmiştir. KDS de toplanarak veri tabanında yönetilen veriler ve matematiksel modelleri birleştirir. Amacına bakarsak kararın verilmesi için gerekli olan bilginin kalitesinin arttırılmasıyla birlikte, sonucunda verilen kararın da kalitesinin arttırılmasıdır. Birden fazla alternatif sonuç sunmasıyla da karmaşık problemlerde sağlıklı karar vermemizi sağlar.

Simon’un bu kavrama iki katkısı vardır. İlki programlanmış ve programlanmamış kararların ayrımıdır. Diğeri problem çözmede belirttiği dört aşamadır. Simon’a göre programlanmış karar standart çözümleri olan, programlanmamış karar ise karmaşık ve hazır çözümleri olmayan problemlerdir.  Problem çözmede belirttiği dört aşama ise araştırma, tasarım, seçim ve gözden geçirmedir. Bu aşamalar sistem yaklaşımındaki bütünleşik model ile uyumludur.

Kazanımları

  • Problem çözüm yollarının iyileştirilmesini sağlar
  • Karar gerçekçi bakış açısı yaratır.
  • Beklenmeyen ve ansızın ortaya çıkan problemlerin çözümünde yardımcı olur.
  • Sezgisel olarak verilenden daha tutarlı kararlar verdirir.

İşletmelerin KDS kullanım sebepleri doğru ve yeni bilgiye duyulan ihtiyaç, zaman kayıplarını önleme ve maliyetlerde düşüş isteğidir. Çok çözüm alternatifi arasından kısa zamanda doğru karara ulaşmayı sağlarken, zaman kullanımı ve maliyeti de azaltma imkanına sahip bu sistem tabii ki seçimlerde öne çıkacaktır.

Vereceğiniz kararların hep en doğrusu olması dileğiyle.