Duygusal Zeka Nedir?

Merhaba,

Zeka denilince IQ kadar önemli olan bir de EQ vardır. Yani duygusal zeka. Peki, bu kavramı ne kadar biliyoruz ve hayatımızda uyguluyoruz?

Duygusal zeka kavramı önceleri çok üzerinde durulan bir kavram değildi. 1985 yılında Amerikalı bir öğrencinin tezinde yer almış. Daha sonra EQ ilk kez 1990 yılında John D. Mayer ve Peter Salovey tarafından tanımlanmış. Ve iki bilim insanının yaptığı tanımda duygusal zeka“kişinin hem kendisinin hem de başkalarının duygularını izlemek, duygulardaki ayrımı yapabilmek, bu bilgilerle düşünce ve davranışlara yön verebilmek yetisine sahip olabilmek” olarak açıklanmıştır.

Burada öz bilinçte önemlidir. Öz bilinç kendi duygularını tanımak, düşünce ve davranışlarını nasıl etkilediğini, güçlü ve zayıf yönlerini bilmek, kendine güvendir. Bu tanımlara göre gerektiği gibi davranan kişilerde başarı ve mutluluk oranı daha fazladır. Bunların başarıyla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Kendini tanıyıp duygu ve düşüncelerine yön verebilen insan olaylar karşısında nasıl davranması gerektiğinin bilincinde hareket eder. Bir problemle karşılaşıldığında stresi kontrol altında tutarak durumu çözebilecek adımları daha kolay görebilir.

Öz bilince sahip olduktan sonra olaylara karşı kendimizi motive edebilme yetisine sahip olmalıyız. Belirlenen hedefler doğrultusunda kendimizi odaklayıp doğru adımlarla hareket etmeliyiz. Stresi kontrol altına alabilmekte kendimizi tanımaktan gelmektedir.

Duygusal zekanın ilgi alanı sadece bir kişi değildir. Kendini tanımanın yanında çevresinde gerçekleşen olaylara empati yeteneğini kullanarak tepki vermeyi de gerektirir. Böylece karşıdaki kişinin duygularını anlayıp uzlaşma ortamı sağlanmasına da katkı olur.

Bunları başardıktan sonra kişilerle olan iletişim yeteneği, olaylara olumlu bakabilme, anlayışlı bir tutum sergileme ve tüm bunları saygı çerçevesinde yapmak gerekmektedir.

Yalnızca empati kurma ya da kuvvetli iletişim değil tüm bu özelliklerin aynı anda kişide barınması gerekir. Yoksa kişi empati kurabilse de sağlıklı bir iletişim ortamı olmazsa yine çeşitli sorunlar ortaya çıkar ve olaylar çözüme kavuşamaz.

Bunlara şu an sahip olamamak hiçbir zaman olmayacağımız anlamına gelmez. Duygusal zeka geliştirilebilir. Kullandıkça EQ seviyemizde artış olacaktır.

Bunların temelinde kendini tanımak gerekir. Daha sonra duygu ve düşüncelerimize hakim olabilmeliyiz. Korkularımızın yapmamız gereken işlerin önüne geçip bizi başarıdan yoksun bırakmasına müsaade etmemeliyiz. Aksine üzerine gidip ardından o başarının tadını büyük hazla almalıyız. İşlerin yapılması zor kısımlarını düşünüp tıkanmak yerine hep artılarını düşünerek çözüm yolları üretmekte bir adım ileriye taşıyacaktır. Bunun için de olumsuz düşüncelerden uzak durmamız gerekmektedir.

Bu şekilde duygusal zekayı geliştirebilecek özellikler sayabiliriz. Her duruma açık olup olayları farklı açılardan görebildiğimiz sürece bu gelişim devam edecektir. Bu sayede iş hayatında bakış açımızın genişliği ile fark yaratma imkanı kazanabiliriz.

Bilginin hep sizinle olması dileğiyle.