Ego Nedir?

Herkese selamlar,

Bugün yeni bir konu ile karşınızdayım. Direkt şu soruyla başlamak istiyorum: Egolu biri olduğunuzu düşünüyor musunuz? Cevabınız evetse neden böyle düşünüyorsunuz? Eğer hayırsa bu yazıdan sonra fikrinizin değişip değişmediğini merak ediyor olacağım.

Egonun kelime anlamı “benlik” olarak karşımıza çıkar. Kişinin sürekli kendisini ortaya koyması ve kendini yüceltmesi durumunu ego olarak tanımlayabiliriz. Peki bir bireyde ego olduğu nasıl anlaşılır? Ego iyi bir şey midir, herkeste bulunur mu?

Ego her insanda bulunur, her bireyin kişiliğinde yer alır ama bazı insanlarda hastalık derecesinde ciddi boyutlara ulaşacak duruma gelebilir. İşte o zaman ego kötü bir özellik olarak karşımıza çıkar.

EGO NASIL ANLAŞILIR?

Ego konusunda kilit nokta “ben” kelimesidir. Eğer kişi ben ile başlayan cümleleri sıklıkla kullanıyorsa burada bilinç(ego) ile süper ego arasında dengesizlik olduğunu gösterir. Bu noktada Sigmund Freud’un kişilik kuramını açıklayacağım. Ünlü psikologun en fazla tanınan kuramlarından birisi id, ego, süper ego kavramlarının bileşenleridir. Freud’a göre id ya da alt bilinç içimizdeki doyumsuzluğu ifade eder. Yani ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir kavramdır, tatmin duygusunun karşılığıdır. Örneğin açlık, susuzluk, saldırganlık gibi dürtüler idsel dürtülerimizdir. Bu dürtüleri dizginleyemeyen bir kişi genellikle vicdan duygusundan yoksundur. Süper ego(yüksek benlik) ise iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırmayı sağlar. Bu ayrımı yapabilirsek süper ego gelişir. Bebeklerde süper ego duygusu yoktur yani gelişmemiştir. Bu yüzden sadece idsel davranış sergileyerek güdüsel davranışlarını karşılama odaklı olurlar. Süper egonun gelişiminde ne etkili olur o zaman? Eğitim, aile, toplum, inanç gibi faktör bu gelişimi etkiler. Ülkeler arasında bile değişkenlik gösterir. Bir ülkede olağan olan bir durum başka bir ülkede ters düşebilir.

Gelelim egoistliğe. Egoist bir kişi fazlasıyla öfkeli, kindar olur. Kibirli davranışlar sergiler. Kendilerini benzersiz olarak tanımlarlar. Ben merkezli bir dünyada yaşarlar. Aslında belli bir çizgi aşılmadığı sürece ego kötü bir şey değildir. Çünkü her insan kendini sever, kendine değer verir. Hatta başkalarını sevmek için önce insan kendini sevmelidir. Ama ego olması gerekenden daha abartılı şekilde kişide bulunuyorsa, kişiyi belli konularda kısıtlar. Gerçek ve mantıktan uzak kalmasına neden olur. Bazen masalsı bir hayata bile neden olabilir. Kişiye ve çevresine zarar verir.

EGO YENİLEBİLİR Mİ?

Egoyu yenmenin ilk adımı sadelik ve gösterişsizliktir. Alçak gönüllü insanlar genelde egolu olmazlar. O yüzden bu tür şeylere dikkat etmek gerekir. Dozunda olduğu sürece her şey güzel ve özeldir.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.