Ekip Çalışması Ve Takım Oluşumu

Merhabalar;

Toplam Kalite Yönetimi’ne tanım olarak bakarsak müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullandığımız insan, iş, ürün, hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşım ile tüm çalışanların katkılarıyla sağlanması şeklinde karşımıza çıkar. Bu anlayışla her süreçte, tüm çalışanların fikirlerinin kullanılmasıyla kalitenin her aşamasına dahil edilirler.

Bu yönetim şekli kullanılırken ekip ve takım çalışması da uygulanır. Süreçlerde söz sahibi olup sorumlulukları artan çalışanların bağlılıkları da arttırılmış olur. Ben de bu yazımda ekip çalışması ve takım oluşumu hakkında bilgiler aktaracağım.

Ekip çalışması

Ekip çalışmasını gerçekleştirecek üyelerin genel bir amacı ve performans hedefi vardır. Bunları gerçekleştirebilmek için her bir birey çeşitli becerilere sahiptir. Amaç ve hedefleri yerine getirebilmeyi isteyen, az sayıda kişinin oluşturduğu bu yapı başarmak için karşılıklı güvene ihtiyaç duyar. Bu gereklilikleri yerine getirebilen ekiplerde başarıdan söz edebiliriz.

Yönetim çalışanlara söz hakkı verip karar verme, problem karşısında çözümler sunabilme gibi fırsatlar tanıyarak onlara olan güvenlerini göstermiş olur. Ayrıca kalitenin iyileşmesi konusunda da sorumluluk yüklenmiş olur.

Takım çalışmalarında bireysel düşüncenin yanında takım olarak ortak paydada birleşebilme amacı vardır. Tam katılımı sağlamada önemli bir araç olarak kullanılır. Amaçlar burada grup olarak belirlenir. Ardından bireylere görevler dağıtılır. Verilen görevler yerine getirilip grupta değerlendirmeye alınır. Sonuçta yeni kararlar alınabilir, amaçlar yeniden belirlenebilir. Bu şekilde döngü devam eder.

Takım olabilmek için başlangıçta bir alışma süreci vardır. Bu oluşum dört önemli aşamadan geçer.

1-Formasyon: İlk anda bireysel kişilikler ön plandadır. Üyeler çok resmi, ürkek bir tutum sergilerler ve oldukça dikkatlidirler. Yavaş yavaş bireysellikten kurtulup takım kişiliğine geçmeler bu evrede başlar. Ayrıca burada grup liderinin tutum ve davranışları da sürekli izlenir.

2-Bocalama:  Artık takımlara iş yükü verilmeye başlanır. Bu gerçekçi bilgilere erişen üyelerde panikleme söz konusudur. Bazı üyelerde memnuniyetsizlik ve buna bağlı suçlamalar görülebilir. İlerleme hızlanmazsa bu şikayetler büyüyerek devam edebilir.

3-Uzlaşma: Zaman geçtikçe üyeler birbirlerine ve içinde bulundukları duruma alışırlar. Ön yargılar ve memnuniyetsizlikler ortadan kalkmaya başlar. Artık sorumluluklarının daha da bilincine varmış üye profili oluşur. Böylece herkesin rolü de şekillenmiş olur.

4-Uygulama: Üyeler takım ruhunu kazanmışlardır. Başlangıçta oluşan sorunlar ve anlaşmazlıklar yerini anlaşmaya bırakmıştır. Üyeler birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek bunları kabul olgunluğuna ulaşmıştır. Artık belirlenen amaçlar doğrultusunda görevler yerine getirilebilmektedir. Sorunlar karşısında aktif çözüm önerileri sunulabilmektedir. Bunlar en sonunda uygulamaya konabilmektedir.

Çalışanların bu süreçte bulunması tabii ki büyük motivasyon kaynağıdır. Fikirlerin önemsendiği yerde herkes işini severek yapar. Her birey yaptığı işe deneyimi, yaratıcılığı ve hevesini koyar. Uyumlu çalışma ortamı da sağlanmış olur. Takım çalışmasının önemini şu örnekle vurgulamak istiyorum. Göç eden kuşların havada süzülürken “V” şeklinde  uçtuklarını görmüşsünüzdür.

Bunun sebebi “V” şeklinde uçulduğunda, uçan her kuş kanat çırptığında, arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı yaratmasıdır. Böylece “V” şeklinde bir formasyonda uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlar sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini % 70 oranında uzatırlar. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlarlar . Bu da bize takım olmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Esen kalın 🙂