Endüstri 4.0 ve Eğitim

Herkese yeniden merhaba…

Teknolojinin günden güne daha da hayatımızın bir parçası haline geldiğinden haberdarız. Endüstri 4.0 kavramını yeni yeni öğrenmekteyken, eğitimde Endüstri 4.0’ın etkilerini tartışmaya başladık bile. Bugün sizlere eğitimde Endüstri 4.0’ın yerinden bahsedeceğim.

Asıl konuma gelmeden önce sizlere iki terimi hatırlatmak istiyorum. Bunlardan biri Endüstri 4.0, diğeri ise Z kuşağı.

Endüstri 4.0, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Endüstri 4.0 stratejisi tüm dünyanın üzerine konuştuğu ve ülkelerin hızla uyum sağlamaya çalıştığı yeni ekonomi üretim aracıdır.

Z kuşağı ise 90’lı yıllarda doğan, hızlı öğrenen ve gelişim gösteren, teknolojiyle iç içe kişilerden oluşan gruptur. Teknolojiyle iç içe büyüyen bu çocuklar, bilginin ve zamanın hızına çok kolay adapte olabilmeleriyle dikkat çeker.Endüstri 4.0’a adapte olacak olan, gerekliliklerine sahip olması gereken yine Z kuşağıdır.

Endüstri 4.0’ın eğitim açısından bizden beklediği; teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücünü, küçük yaşta gerekli eğitimlere tabi tutarak geleceğe hazırlamamızdır.  Endüstri 4.0’ın gerçekleri; üst düzey düşünme becerilerine sahip bireylerdir, bilmenin yetmeyeceği, düşünmenin zorunlu hale geleceği yöntemlerdir.

Dünya problemlerini doğru hissedecek ve tanımlayacak, çözümü için yenilikçi fikirler üretecek, çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanacak bireylerin her alanda yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Hedeflenen kazanımlara ulaşmak amacıyla üniversitelerde eğitim kalitesini arttırmak, öğretmen adaylarını teknoloji ile bütünleştirmek, onlarla inovatif ürünler geliştirmek, dijital okuryazarlığı geliştirmek gibi konularda eğitim araştırmalarına odaklanmak zorundadır.

Günümüz eğitim sisteminde bu yetkinliklere sahip gençler yetiştirmek çok mümkün olmasa da, Endüstri 4.0’ ı yakalayabilmek için beceri temelli, problem çözme becerisine sahip, yazılım yapan, kodlama bilen, araç yapabilen, üretim odaklı düşünen, yaratıcı, girişimci gençler yetiştirmemiz gerekmektedir.

Sizlere Endüstri 4.0’ın eğitim açısından neler beklediğinden bahsettim . Buradan yola çıkarak birkaç cümle eklemek istiyorum. İnsanın kendine bir şeyler katması kendi elinde, sadece şikayet edip durmaktansa üzerimize düşen her şeyi yapmak bizim elimizde. Durmayın, harekete geçin.

Başka bir yazımda görüşmek dileğiyle…

 

Kaynak için buraya tıklayınız.