Ergonomi Eğitimleri – REBA Yöntemi Nedir?

REBA yöntemi, OWAS yöntemindeki gibi sadece baş, sırt, kol ve bacak duruşlarını değil, vücudun tüm kısımlarının analiz edilmesine olanak sağlayan pratik bir yöntemdir. Çalışma duruşlarının neden olduğu riskleri sayısal olarak ifade etmeyi sağlayan bu yöntemde;  gövde, boyun, bacak, üst ile alt kol ve bileklerde oluşabilecek rahatsızlıklarla çalışanların maruz kaldığı yüklere bağlı olarak 1’den 15’e kadar değerler atanmaktadır.  Bu atamalardan önce A ve B Grubu olmak üzere vücut bölümleri ikiye ayrılmaktadır.

A Grubu : Gövde, Boyun, Bacaklar

B Grubu : Üst Kollar, Alt Kollar, Bilekler

Bu gruplar ışığında gövde, boyun ve bacaklar için yük değeri de eklenerek A skoru, üst kol, alt kol ve bilekler için de kavrama skoru da eklenerek B skoru elde edilir.

A ve B skorlarının matrise dökülerek elde edilen kombinasyonundan da C Skoru elde edilir. C skoruna aktivite skorunun ilave edilmesiyle REBA skoru elde edilmiş olur. Elde edilen REBA skor tablosuna göre değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler REBA risk derecelerine göredir. REBA risk derecelendirilmesi tablosu aşağıdaki gibidir.

Değerlendirmeler sonucunda iyileştirilmesi gereken istasyonlar belirlenir ve risk seviyesine göre önlemler alınır. Bu önlemler çalışanın maruz kaldığı zorlanma derecelerinin azaltılması, gerekli istasyonlarda rotasyonun sağlanması ve  hareket kabiliyetini engellemeyecek duruşların belirlenmesi şeklinde sıralanabilir.

REBA yöntemi OWAS metoduna göre daha kapsamlı bir analiz içerdiğinden daha kullanışlı bir yöntemdir. Bu yöntemle ilgili daha detaylı bilgi ve örneklere buradan ulaşabilirsiniz.