Fizibilite Raporu

 

Merhabalar,

Bu yazımda fizibilite raporu nedir, aşamaları nelerdir, nasıl yazılmalıdır, nerede kullanılır gibi konulara değinmeye çalışacağım.

Fizibilite Raporu Nedir?

Fizibilite kelime anlamı olarak ‘Yapılabilirlik’ demektir. Fizibilite raporu adından da anlaşılacağı üzere bir işin yapılabilirliği üzerine yazılır.

Fizibilite raporunda; maddi yeterlilik, elimizde bulunan imkânlar, piyasa incelemesi,  kuruluşun yeri, teknolojik yeterlilik, hukuki işlemler göz önüne alınır.

Fizibilite Raporu Hazırlanmasındaki Amaç Nedir?

Fizibilite çalışması; bir yatırım kararının veya mevcut tesislerin genişletilmesindeki, yenilenmesindeki yapılabilirliği görmek amacıyla yazılabilir. Bir yatırım yapıyorsak;  yatırımın karlılığını, risklerini, müşteri potansiyelini, yaklaşık maliyetini görmek vb. şeyler açısından bu raporu hazırlamak bizlere yardımcı olur.

Fizibilite Raporunun Aşamaları Nelerdir?

1.Proje Tanıtılması

2.Pazar İncelemesi

3.Yasal Değerlendirme

4. Ekonomik Analiz

5.Teknik İnceleme

6.Örgütsel Analiz

 Proje Tanıtılması:

Fizibilite Raporu yapılacak yatırımın ve ya mevcut sistemin tanıtılmasıdır. Projenin adı, amacı, sermayesi, kapasitesi, projeyi yürütecek kişiler gibi proje hakkında genel veriler olabildiğince açıklanır.

Pazar İncelemesi:

Üretmeyi düşündüğümüz hizmetin veya malın piyasadaki; ortalama fiyatını, talep miktarını, ihracaat miktarını gibi verilerin incelendiği kısımdır. Yani bizim yapacağımız işin piyasadaki örneklerini detaylı irdelenmesidir.

Yasal Değerlendirme:

Planladığımız işi yaptığımız takdirde; verilecek vergiler, alınması gereken yetkinlikler, gerekli belgeler, yasalara uygunluk gibi hukuki alanda yapılacak araştırma aşamasıdır.

Ekonomik Analiz:

Adından da anlaşılacağı üzere ekonomik faaliyetlerimizin raporu kısmıdır. Gelir, gider, sabit ve değişken maliyetler, yatırım maliyetleri, bugünkü değer, gelecek değer, döner sermayeler vb. ekonomik faaliyetlerin tahmini analizi yapılır. Finansman kaynaklar belirlenir. Karlılık durumu incelenir.

Teknik İnceleme:

Kullanılacak teknoloji ve teknikler üzerine yoğunlaşılır. Alternatif üretim teknikleri, yeni teknolojiler incelenir; kıyaslamada bulunulur. Kullanacağımız ürünün veya hizmetin aşamaları tanımlanır. Bakım onarım araştırmaları yapılır. Gerekecek personel miktar ve özellikleri yazılır.

Örgütsel Analiz:

İşin işleyişindeki görevlendirilecek elemanlara görev dağılımları, yetkinlikleri analiz edilir. Organizasyonun işleyişi ve kullanılacak iletişim bağlamı hakkında bilgi verilir.

Tüm bu inceleme ve analizler ışığında olası riskler değerlendirir. Eğer elde ettiğimiz veriler bize zarar verecek gibiyse olumsuz, bizi ileriye taşıyacak, karlılığı olan bir proje ise olumlu sonuç çıkarılır. Önerilerde bulunulur.

Fizibilite çalışmasını genel anlamıyla aktarmaya çalıştım ama unutmamak gerekir ki yapacağımız yatırıma, projeye ya da iyileştirme çalışmasına göre fizibilite raporunun içeriğinde değişiklikler olabilir.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.