Geleneksel Bir Dosya Ortamında Veri Düzenleme

Merhabalar;

Günümüzde bilgi; para, malzeme ,ürün ve insanlar kadar iş kaynağı haline gelmektedir. İşletmeler milyonlarca veri toplayabilirler fakat bu toplama işlemi o bilgilerin kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. İşletmeler tarafından toplanan  bilgilerin rekabet avantajı sağlayabilmeleri için bilgilerin hangileri yararlı, hangileri işletmelerin geleceği için önemli bunların ayırt edilmesi gereklidir. Bu ayırt etme işlemlerini veri tabanı yönetim sistemleri ile sağlayabiliriz.Veri tabanı yönetim sistemleri verilerin tutulması, saklanması ve erişilmesi işlemlerinde kullanılmaktadır.

Veri tabanları kullanmadan önce veri düzenlemesi nasıl yapılır bilmemiz gereklidir.Bu yazımızda verilerimizi dosya ortamında nasıl düzenlemeliyiz bunları anlatmaya çalışacağım.

Bir bilgisayar sistemi verileri, bit, bayt, alan(field), kayıt(record), dosya(file) ve veri tabanı(database) şeklinde ilerleyen bir hiyerarşide saklar.Bu terimleri tek tek açıklayarak daha iyi anlamaya çalışalım.

Bit (Karakter): En küçük veri birimini temsil eder. (bit değeri 0 ya da 1 olabilir) 8 bit bir bayttır.

Bayt: Sayı, metin veya sembol gibi tek karakterleri temsil etmektedir.

Alan(Field): Bir alan birçok karakterden oluşur.

Kayıt(Record) : Bir kayıt alanlardan oluşur.Her kaydın birden fazla özelliği bulunmaktadır.Özellikler listemizin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Örneğin; müşteri listemizde müşteri numarası,isim,soyisim listenin özellikleridir.

Dosya(File): Bir dosya kayıtlardan oluşur.Her dosyanın bir varlığı bulunmaktadır. Varlıklara örnek olarak müşteri, ürün, hasta, ders, sipariş ve satışı verebiliriz.

Veri Tabanı(Database): Mantıksal olarak ilgili kayıtların veya dosyaların entegre bir koleksiyonudur. Veriler, veri tabanı yönetim sistemleri (DBMS) adı verilen sistem yazılımı tarafından yönetilir.

Gelin bir de bu terimleri bir örnek üzerinde gösterelim.

Örneğimizde bir müşteri listesi tablomuz ve bir de sipariş listesi tablomuz bulunmaktadır.

Örnek tablolarımızda veritabanlarımız iki dosyadan oluşmaktadır.Her dosya kendi içinde alanlara,  alanlar da kayıtlara sahiptir. Her kaydın birden fazla niteliği vardır ve verilerimiz nitelikler sayesinde daha ulaşılabilir ve güvendedir.

Bu yazımda geleneksel dosyalarda veri düzenleme nasıl yapılır bundan bahsettik, bir diğer yazımda ise geleneksel dosyalarda veri düzenlerken karşılaşabileceğimiz hatalardan bahsedeğim.

Sağlıcakla kalın ?