Grafikler

 

Merhabalar,

Hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkan ve çıkacak olan grafikler, iyi ki varlar…

Elimizdeki verileri bazen şematik hale getirmek istediğimizde bizlerin en büyük yardımcı olan grafiklerdir. Şahsen benim karşıma çıkan problemlerden en büyüğü hangi tür verileri hangi tür grafikte göstereceğimi bilememek. Bu yazımda benim de yeni öğrendiğim; grafik, grafik türleri ve kısaca özelliklerinden bahsedeceğim. Hadi hep birlikte inceleyelim.

GRAFİK NEDİR?

Bir araştırma sonucu, veriler elde ederiz. Grafikler; elde ettiğimiz verileri derlemek, birbirleriyle olan bağlantılarını gözlemek, kıyaslamalarda bulunmak gibi amaçlara hizmet eder. Bu sayede verileri yorumlamak daha kolaylaşacaktır. Birçok bilim dalı grafiklerden yararlanır.

Grafikler kullanım amaçlarına göre farklılık gösterebilirler. Şimdi bu türlere bakalım.

GRAFİK TÜRLERİ

1.Sütun Grafikleri

Belli zaman aralıklarının değişikliğini gösterir. Zaman içindeki değişimi vurgulamak için satır(yatay düzlemde) ve sütundan(dikey düzlemde) oluşur. 2B olabileceği gibi 3B de olabilir. 3B sütun grafiğinde sütunlar koni, silindir, piramit şeklinde olabilir.

2. Çubuk Grafikleri

Öğeler arasındaki tek tek karşılaştırmaya yarar. Karşılaştırma değerlerine odaklamak amacıyla grafikte kategoriler dikey, değerler yatay olarak konumlanmıştır. Yatay olarak görülen tek grafik türüdür. Kategoriler yatay olarak ayrıntılı gösterildiğinden, kategorilere ayrılmış veriler için uygundur. Sonlu bir başlangıç ve bitiş göstermek için uygundur.

3.Pasta ve Halka Grafikleri

Bu grafikler verilerin toplamını bütün, verileri ise orantıya göre parça olarak kabul eder. Gruplar arasında karşılaştırma için çoğu zaman bu grafikler seçilir. Önemli bir ögeyi vurgulamak istenildiğinde seçilir. Grafiklerin bir ekseni yoktur. Pasta grafiği bir veri seti için uygundur, halka grafiği ise birden fazla veri seti için kullanılabilir. Halka grafiğinin her halkası bir veri setini ifade eder.

4.Dağılım Grafikleri

Seri noktalar kümesi olarak görüntülenir. Eşit olmayan veri aralıkları veya kümeleri gösterir. Bilimsel, istatistik ve mühendislik için kullanılan verilerde çokça kullanılır. Toplanan verileri kategoriler halinde karşılaştırmak için uygundur. Zaman dikkate alınmadan çok fazla veriyi karşılaştırmak istiyorsak bu grafiğin kullanımı uygundur. Verilerin çokluğu karşılaştırmada sonucu doğruluğuna olumlu yönde etki eder.

 5.Alan Grafikleri

Çizgi grafiği dışında verileri bitişik görüntüleyen tek grafik türüdür. Davranış bakımından sütun ve çizgi grafiğine çok benzerdir. Alan grafiğinde veriler birbirine yakın ve alanı engelleyebilecek potansiyelde ise başka grafik seçmeye özen göstermeliyiz. Yığılmış alan grafiklerinde boşluklar olabilir, bunu gidermek için boş noktalar eklenildiğinde boşluklar farklı renkle dolacaktır. Bu grafik saat içinde oluşan orantılı verileri göstermek için yararlıdır. Parçaların bütünle ilişkisini gösterir.

7.Kabarcık Grafikleri

Bu grafik bir tür dağılım grafiğidir. Verilerin boyutları bizlere 3. Değişkenleri verir. 3 ölçü arasındaki ilişkiyi açıklamada kullanışlıdır. Özellik bakımından dağılım grafiğiyle aynı özellikleri taşır.

8.Yüzey Grafikleri

İki veri seti arasında en uygun birleşim noktasını görmeye yarar. Makine mühendislerinin parçaların hassas noktasını belirlemede de iş görür. Farklı renlerle gösterilir bölgeler.  Aynı gerilme kuvveti ölçüsünde çeşitli ısı ve zaman birleşimlerini gösterir.

9.Radar Grafikleri

Birçok veri setinin toplam değerlerini karşılaştırır. Aynı veri noktaları için işaretli ya da işaretsiz olarak, Bu grafikler bir merkez noktaya göre değerlerdeki değişimi gösterir.

 

Genel anlamda grafik türleri ve özelliklerinden bahsetmeye çalıştım, bir sonraki yazımda görüşmek üzere okuduğunuz için teşekkür ederim.