Hızlı Üretim: Endüstriyel Otomasyon

Merhabalar,

Bugün sizlere insan ve makine arasında gerçekleşen, bir iş dağılımı olan endüstriyel otomasyondan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki, otomasyon üretimde büyük kolaylıklar sağlamakta ve artık çoğu fabrikada uygulanmaktadır. Bunun sonucunda insan gücü geri plana atılmış, üretim daha verimli ve hızlı hale gelmiştir.

Endüstriyel otomasyonun ne olduğunu anlatmadan önce sizinle Bill Gates’in otomasyon ile ilgili sözünü paylaşacağım ve ardından yazıma devam edeceğim.

“Herhangi bir işte kullanılan teknolojinin ilk kuralı, verimli bir işleme uygulanan otomasyonun verimliliği büyüteceğidir. İkincisi ise verimsiz bir işleme uygulanan otomasyonun verimsizliği büyüteceğidir.”

Otomasyon nedir?

Otomasyon, bir işin insan ile makine arasında paylaşılması olarak tanımlanır. Otomasyon’u daha detaylı tanımlayacak olursak, “Normalde insanlar tarafından gerçekleştirilen ya da kontrol edilen görevlerin makineler veya sistemler tarafından gerçekleştirilmesidir.” diyebiliriz.

Bir otomasyon sisteminde işin paylaşım oranları otomasyonun seviyesini belirler. Örneğin, üretimde insan gücü makine gücüne oranla yoğunsa yarı otomasyon, tam tersi bir sistem ise tam otomasyon olarak adlandırılır. Bu şekilde daha az insan gücüyle daha çok kontrollü ve kaliteli üretim için en iyi yardımcımız endüstriyel otomasyon olacaktır.

Endüstriyel Otomasyon nedir?

Otomasyon artık modern sanayinin temeli olmuştur ve teknik ilerleme açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu durumda otomasyon sistemlerinin daha geniş alanlara yayılmasını, robotların kullanımını, çeşitli taşıma araçlarını ve otomatik kontrol sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bir nevi endüstriyel otomasyonun doğuşuna ön ayak olmuştur.

Endüstriyel otomasyon, endüstriyel çalışma alanlarının temel bileşenleri olan mekanik, matematik, bilgisayar ve elektronik unsurlarının makineler ile insanlar arasında belirlenmiş olan bir görev dağılımı dahilinde meydana getirilmeleri, bunun sonucunda da verimli çalışma ortamının oluşturulmasıdır.

Endüstriyel otomasyonda otomasyon araçları olarak kuvvet, basınç, hız iletme sistemleri, röleler, amplifikatörler, sinyal çevirgeçleri, elektriksel hidrolik ve pnomatik harekete geçiriciler kullanılmaktadır.

Endüstriyel Otomasyon’un amaçları

Endüstriyel otomasyonun en temel amacı üretimde yararlanılacak insan gücünü en aza indirmektir. Dolayısıyla, insani hatalar da azalacak ve ürünlerden elde edilecek verim üst düzeylere çıkacak, üretim hızlanacaktır.

Endüstriyel Otomasyon’un Kullanım Alanları

  • İmalat sanayi
  • Taşıt sanayi
  • Bilimsel çalışmalar
  • ATM’ler
  • Sağlık cihazları
  • Beyaz eşyalar
  • İşyeri ekipmanları

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman gelecek süreçte teknolojik bir çalışma ortamının daha da çok artacağını söylemek mümkündür. Bunun sonucunda ise endüstriyel otomasyon, insan hayatına daha çok entegre olacaktır.

Benim önerim ise, mühendisler olarak insan-makine uyumuna gerekli önemi vererek bu sistemleri fabrikalarda daha çok yaygınlaştırmalı, insan gücüne daha az yer vermeliyiz. Böylece hem iş güvenliğini bir üst safhaya çıkarır, üretimi daha hızlı hale getirmiş oluruz.