Hücresel Üretim

Merhabalar. Bu yazımda sizleri hücresel üretim şekli hakkında bilgilendireceğim.

Hücresel üretim, bir taraftan üretim faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan partiler halinde üretimi daha verimli hale getiren, diğer taraftan bir işletmenin tasarım ve üretim fonksiyonlarının bütünleştirilmesini sağlayan bir yaklaşımdır.

Bu bağlamda‚ hücresel üretim sistemi, proses tipi üretimin esnekliğini ve akış tipi üretimin yüksek performansını bir araya getirmeyi amaçlayan bir üretim sistemi olarak geliştirilmiştir. Hücresel üretim sisteminde temel amaç, ürünlerin işlem benzerliklerinden faydalanarak bağımsız üretim hücreleri oluşturmaktır. Çünkü atölyelerde küçük partiler halinde üretilen çok çeşitli parçaların bir kısmı tasarım ve üretim açısından benzer özellikler taşırlar. Hücreler genellikle birbirine benzer parçalardan bir parça ailesi ve fiziksel olarak birbirine çok yakın olarak yerleştirilmiş değişik makinalardan oluşmaktadır.

Hücresel imalat, ilk kez 1940’larda Sovyetler Birliği’nde ortaya atılmış ve uygulanmaya başlamış bir sistemdir. İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllardan itibaren Batı ve Doğu Avrupa, Hindistan, Hong Kong, Japonya ve Birleşik Devletler’e de yayıldığı görülmektedir. Bu üretim biçiminin en çok metal işleme alanındaki uygulamalarına rastlanmaktadır.

Üretimde hücre; bir veya daha fazla sayıda benzer hammadde, parça, bileşen veya bilgi naklini içeren sıralı ve çoklu şekilde ve belirli aralıklarla yerleştirilmiş bir grup iş istasyonudur. Hücre; bir veya daha fazla işçiye göre eleman sağlanan, çıktı performansı için ölçülebilir olan, bir veya daha fazla planlama, kontrol, desteğin sorumluluğu ve görevlerin gelişimini temsil eden işletme içindeki diğer organizasyonel birimlerden ayrı bir birimdir.

Grup teknolojisi, hücresel üretim sistemlerinin kurulması sırasında ortaya çıkan üretim yönetimi felsefesi olarak tanımlanmaktadır. Grup teknolojisi, parçaları tasarım ya da üretim benzerliklerine göre gruplandırmakta ve söz konusu parça ailesinin üretimi için gerekli makinaları belirleyerek hücreleri oluşturmaktadır. Hücreler belirlendikten sonra, bu hücrelere uygun bir yerleşim düzenlemesi ile parça aileleri işlenerek, iş parçası akışları basitleştirilebilir. Böylece üretimde hazırlık süreleri ve süreçteki stoklarda mümkün olduğunca azaltılabilir.

Hücresel üretimde amaç, akış tipi üretimi sağlamaktır. Bunu sağlayacak temel gereksinimler de şu şekilde sıralanabilir:

– Makinelerin olabildiğince proses sırasına yakın yerleştirilmesi

– Hücrelerin U şeklinde tasarlanması

– Hücre içinde her defasında bir parça yapılması

– İşçilerin hücredeki tüm prosesleri yapacak şekilde eğitilmesi

– Operatörlerin, hamile kadınlar ve fiziki engelliler dışında, ayakta durarak ve yürüyerek çalışmasının sağlanması

– Daha küçük ve daha ucuz olan yavaş, amaca yönelik tezgâhların kullanımı.

Okuduğunuz için teşekkürler. Diğer yazımda görüşmek üzere.