İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (RDBMS) – 2

Merhabalar;

Bir önceki yazımda ilişkisel veritabanı yönetim sistemi nedir, nelerden oluşur, tablolarımızda birincil ve ikincil anahtarları atayarak birbirleri ile nasıl ilişki kurulur öğrenmiş olduk. Bu yazımda ilişki çeşitleri nelerdir  onlardan bahsedelim ?

3 çeşit ilişki türü vardır. Bunlar;

  1. BİRE BİR İLİŞKİ (one to one)
  2. BİRE ÇOK İLİŞKİ (one to many)
  3. ÇOKA ÇOK İLİŞKİ (many to many)

1.BİRE BİR İLİŞKİ

Örnek olarak; uçaklardaki bilet sistemini verebiliriz. Uçaktaki her koltuk için her saat için bir bilet satılıyor ve her koltuğu yalnızca bir kişi satın alabiliyor. Koltuk tabloları ve müşteri tablolarının var olduğunu düşünelim. Bu iki tablo arasında bire bir ilişki vardır, çünkü her müşteri yalnızca bir koltuğu satın alabilir ve her koltuk yalnızca bir kişiye satılır.

2.BİRE ÇOK İLİŞKİ

Örnek olarak; her sınıfın bir danışman hocası vardır,ancak her danışman hocanın birden fazla danışman olduğu sınıf olabilir. Bu ilişki bire çok ilişkidir.

 

3.ÇOKA ÇOK İLİŞKİ

Çoka çok ilişkiye örnek olarak; her dersi birden fazla öğrenci alabilir ve her öğrencide birden fazla ders alabilir.

Genellikle çoka çok ilişkiye sahip veriler karmaşıklığa neden oldukları için çoka çok ilişkiye sahip tablolar arasına, iki tabloyla da ilişkili farklı bir tablo konularak aralarındaki ilişkinin bire çok ilişkiye dönüşmesi sağlanır ve  karmaşıklık önlenmiş olur.

Sorularınız için bana  hgencer@industryolog.com  adresinden ulaşabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın ?

http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/49857/44269/04_enm_216_vty_4_ili%C5%9Fkisel_veri_taban%C4%B1.pdf