İş Analizi Nedir?

Merhaba,

Bir işletmenin üretim prosesinin her açıdan kontrollü ilerlemesi için belirlemesi gereken şartları vardır. Her çalışan bu şartlara göre üretimi gerçekleştirir. Ya da o alanda yer alacak iş gücü de buna göre belirlenir. Bu şekilde sağlayacağı faydaları çoğalan işlemimiz iş analizidir. Peki nedir bu iş analizi?

İş analizi, işlerin tanımlamasını yaparak çözümleme yoluna gider. İşlerin tanımlanmasını açıklayacak olursak, gerçekleştirilen bir işi ele alarak bu işin nasıl yapıldığı, yapabilmek için gerekli özellikler, işin incelikli özellikleri gibi her açıdan işin değerlendirmesi yapılır.

  • Personel ne yapıyor?
  • Personel işi nasıl yapıyor?
  • Personelin kullandığı makineler ve her türlü donanımlar nelerdir?
  • İşin sonunda hangi çıktılar elde ediliyor?
  • Yapılan iş için personelin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Yukarıda belirtilen soruların cevapları analiz edilir. Bu sayede hem iş kapsamlı incelenir hem de gerekli personel alımı daha kolay analiz edilir. İşin planlaması yapılır.

İş analizinin 5 temel adımı vardır. Bunlar;

  • Analiz edilecek işlerin belirlenmesi,
  • Soru formunun hazırlanması,
  • Bilgilerin toplanıp gözlem yapılması,
  • Toplanan bilgilerin sınıflandırılıp değerlendirilmesi,
  • İş analiz bilgilerinin kullanılması, 

Kullanım alanı olarak şirketin insan kaynakları bölümüne birçok konuda kolaylık sağlamaktadır. Yapılan analizler sonucu ilgili bölüm için işe alım gerçekleşirken elde edilen bilgiler doğrultusunda yetkinlikler adayda aranır. Bu özelliklere sahip olan kişiler değerlendirmeye alınır. İncelenen alanda geliştirilmesi, iyileştirilmesi gereken kısımlar da göz önüne alınır. Bu sayede sürecin daha verimli ilerlemesine katkı sağlanmış olur. Ayrıca iş için gerekli eğitimlerin belirlenmesine de yardımcı olur.

Bunların yanında iş için gerekli araç-gereç dizaynı, iş gücü planlaması ve personel eğitimi, çalışan performansını değerlendirerek doğru ücretlendirme yapılması, belirsizlikten kaynaklanan sorunların azaltılması gibi kullanım alanları vardır.

İş analizi yaparken dikkat edilmesi gereken işin nasıl yapıldığıdır. İşi kimin yaptığı değil, işin kendisi analiz edilir. 

Öncelikli olarak amacımızı net bir şekilde belirlememiz gerekir. Firmanın durumunu göz önünde bulundurup elimizde var olan bilgileri ortaya koyarak sonucunda ne elde etmek istediğimizi iyi bilmeliyiz. Ardından bilgi toplama yöntemimizi belirleriz. Bunlar gözlem, anket veya mülakat gibi tekniklerle gerçekleşir. Gözlem kullanılırsa farklı zamanlarda tekrar yapılması gerekmektedir. Bu sayede analizin güvenilirliği test edilmiş olur. Son olarak yukarıda belirttiğim soruların cevapları aranır.

Böylece yapılan analiz sonucu tüm fonksiyonlarımızda bize yol gösterici olmaktadır. Verilerin doğruluğu,doğru soruları sormak ve doğru kullanılan yöntem sonucunda güvenilir sonuçlar elde etmiş oluruz. Ardından kullanılması gereken alanlarda rahatlıka kullanabiliriz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Esen kalın.