İşçi Robotlar Gelişimde

İnsansız Hava Araçları(İHA), günümüz teknolojisinin oldukça ileri bir seviyeye gelmesiyle birlikte kullanım olarak çok geniş bir coğrafyaya yayılmaya başlamıştır. Sınırlı sayıda üreticisinin olması ve halen geliştirmeye devam eden ülkeleri göz önünde bulundurmak gerekirse İHA’ ların toplumlarda oldukça işlevsel rolü olacağı anlaşılmış ve bu yönde yapılan çalışmalar her geçen gün hızını arttırmayı başarmıştır.

Özellikle savunma sanayinin gözdesi haline gelmiş olan İHA’ lar güvenli bir şekilde kontrolü sağlayabilir, zorlu şartlarda oldukça rahat bir şekilde kullanılabilir, yük taşıyabilir ve ateş etme özelliğinin aktifleştirilmesiyle birlikte verim alınabilir.

Bu robotları savunma sanayi dışında da günlük yaşama dahil etmek bizler için oldukça fazla getirisi olan bir çalışmaya önayak olacaktır. Çeşitli etkinlikler, sporsal faaliyetlerde gözlem, tehlikesiz doğa yürüyüşleri, tarım vb. gibi sık sık kullanabileceğimiz alanlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi olan tarım, en çok geliştirilmesi gereken alan olarak ele alınıp geliştirilebilir boyutları sizlere aktarılmıştır. Gelişim sürekli ve çok boyutlu bir yapıda olduğu için sizler de üzerine daha çok alan ekleyebilirsiniz.

Tarımda İnsansız Hava Araçları

Üretim yapılan topraklara bakıldığında üretim alanlarının her geçen gün daralmasıyla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar da çeşitlenme ile birlikte sayısı da hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır.

Bu sorunlardan en önemlileri; toprakların verimsizleşmesi, yeterli sulama, ilaçlama çalışmalarının orantılı bir şekilde yapılamaması ve çiftçilerin mahsullerini istedikleri şekilde gözlemleyemeden kontrol altında tutamamalarıdır.

Bütün bu sorunlara çözüm olarak savunma sanayisinde kullanılmak üzere üretilmiş olan insansız hava araçları, adeta birebir destek rolü üstlenerek üretime katkı sağlamak amacıyla gelişime açık bir şekilde sizlerin dikkatlerini üzerine çekmeyi beklemekte.

Havadan çok net ve aradığımız tüm ayrıntıları iyi bir şekilde bizlere sunma imkanı olan bu araçları şu an ki haliyle mahsulleri sürekli yakından takip ederek gelişimlerini inceleyip ona göre çiftçiye alması gereken önlemi fark etmesinde katkı sağlıyor. Bununla birlikte ilacı, suyu veya her ne kullanılmış ise etkisini gösterip bölgesel önlem almaya destek olabiliyor.

Bu robotlara gereken destek verilip geliştirilmesiyle birlikte tam olarak bir robot hâline dönüştürebilir hatta istersek onu sulama ve ilaçlama gibi işlerde de rahatça kullanabilir bir hâle getirebiliriz.

Tamamen ihtiyaçlara göre şekillenecek olan bu proje gelişime açık bir pozisyonda yerini almış bulunmakta. Çağın gereklerine uygun bir şekilde dizayn edilebilir hatta daha ileri pozisyonlarda kullanılmak üzere gelişimini sağlayabilirsiniz.

Tarımsal alanlar günümüz betonlaşmasının etkisiyle birlikte her geçen gün alanını daraltmakta. Bu nedenle en çok üzerine yoğunlaşılması gereken konu önce bu alanların azalmasını önlemeye çalışıp ardından elde bulunan alanların verimini arttırmak, üretimin kaliteli ve daha sağlıklı olması için mücadele etmek gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı geliştireceğimiz robotlar sayesinde hem üretimi kontrol altına alacak hem de ürün üzerine gelen sağlık açısından tehlike arz edecek ot, böcek vs. gibi etkenlerin fark edilip ortadan kaldırılmasına yardım edecektir.