İstatistiksel Tahminleme

 

Merhaba. Bugün sizlere İstatistiksel Tahminleme konusunda bilgiler vereceğim.

Günlük yaşamın hemen hemen her alanında parametre tahminlemesiyle karşılaşılır. Bir araştırma sürecinin en önemli aşaması olan örneklemeyle tahminleme birbirinin ayrılmaz parçasıdır.

Bir tanım vermek gerekirse tahminleme, tanımlanan evrenden seçilen rassal örneklemden hesaplanan istatistikler yardımıyla, bu evrenin uyduğu dağılımın parametre değerlerini araştırmaktır.

Hem örneklem için hem de evren için bilgi üreten istatistiğe ilişkin formülasyona “tahminleyici”, örneklem gözlem değerlerinin bir tahminleyiciye uygulanmasıyla hesaplanan değere ise “tahmin” adı verilir. Tahminleyici, tahminin nasıl hesaplanacağını gösterir. Tahminse sayısal bir değerdir. Örneğin, formülü ile tanımlanan tek örneklem aritmetik ortalaması, evren aritmetik ortalaması için bir tahminleyicidir. Bu formül yardımıyla hesaplanacak değerse evren aritmetik ortalamasının bir tahminidir.

Parametreleri, istatistiklerden hareketle, bir sayı veya bu sayıyı kapsayan bir aralığın sınırlarıyla tahminlemek mümkündür. Birinci durumda nokta tahminlemesi, ikinci durumdaysa aralık tahminlemesi söz konusu olur.

 

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Diğer yazımda görüşmek dileğiyle…