Kalite Yaşam Döngüsü (QLM)

 

Merhabalar,

Hepimiz kullandığımız ürünlerin uzun süre dayanmasını isteriz. Hatta belirli markaları dayanıklılıklarına güvenerek tercih ederiz. Tercihlerimizin bu yönde şekillendiği ortamda üreticilere düşen görev ortaya kaliteli ürünler çıkarıp memnuniyet derecesini üst seviyede tutmaktır. Bu noktada izlenmesi gereken yol tam olarak Kalite Yaşam Döngüsü’ nden geçmektedir.  Diğer bilinen adıyla Quality Lifecycle Management (QLM) kavramını gelin birlikte inceleyelim.

Kalite Yaşam Döngüsü temel olarak ortaya kalite, güvenilirlik ve güvenliği yüksek ürünler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Böylece ürün kalitesinden ödün verilmemesini sağlamış olur. Kalite yönetiminin sağlanmadığı işletmede hem kar hem de itibar kaybı söz konusu olur. Bunun önüne geçebilmek ve yönetimini sağlamak için işletmelerin uygulaması gereken yöntem olarak karşımıza çıkar.

Ürün memnuniyetine odaklanan işletmeler ürün yaşam döngüsünün her aşamasında kalite ve güvenliği artırarak oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmaktadırlar. Kontrol altında tutulmayan kalite sonucu ortaya çıkan hatalar ise maliyet artışına sebebiyet vermektedir. Şekilde görülen zincirin halkaları gibi aşama aşama kontrol altında tutulmayan süreç bütüne zarar verip bağı koparır.

 Üretimi tamamlandıktan sonra geç fark edilen hatalar maliyetin yanı sıra ciddi zaman kaybına da sebep olur. Beklenmeyen hataların büyüklüğü de belli olmayacağı için düzeltmek adına harcanacak süre uzayacaktır. Satış sonrası tamirler ve geri çağırmalar gibi durumların itibar kaybına da yol açacağı apaçık ortadadır. Takdir edersiniz ki bu durum istenebilecek son şeydir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha da artan rekabet dolayısıyla kalite planlamasına önem vermek akıllıca bir seçim olabilmektedir.

Daha işin planlama kısmında rol almaya başlayan kalite, devamında izleyen planlama ve tasarım aşamasında risk ve güvenilirlik analizlerinin kullanılmasıyla da ilerde oluşabilecek hataların minimize edilmesine yardımcı olur. Böylece üretim aşamasında ilgili kontroller dahilinde yüksek memnuniyete sahip ürünler ortaya koyabiliriz. Ayrıca sürekli izlenebilirlik ve kontrolün sağlanmasıyla ortaya çıkabilecek sorunları önceden görüp, bunları düzeltici faaliyetler geliştirilebilir. Bu noktada personele sorumluluklar düşmektedir. Ondan bu faaliyetlerin tespit edilip kayıt altına alınabilmesi için gerekli hakimiyete sahip olması beklenir. Ardından sorumlular hatanın detayına inerek neden kaynaklandığı, gidermek için nasıl yol izleneceği hakkında bilgiler toplar ve hata ortadan kaldırılmaya çalışılır.   Düzeltici faaliyetlerin tekrar kullanılması sonucu da artan kalite yanında verimlilikte sağlanmış olur.

Genele bakacak olursak her aşamada kaliteyle ilgili süreçlerin tek çatı altında toplanması gerekmektedir. Böylece her şeyin göz önünde bulunmasıyla verilebilecek kritik kararlar daha doğru verilebilir. Tüm bu planlamaların yanı sıra satış sonrası memnuniyet derecesini ölçebilmek ve fark edilemeyen değerlendirmeleri yapabilmek adına müşterilere memnuniyet anketleri yapmak büyük yarar sağlayacaktır. Bu geri dönüşler sayesinde kendi planlarımız haricinde gerçekleşen memnuniyetsizlikler belirlenip ayrıca bunlar için iyileştirme yapılabilir.

Hayatımızın her alanında bulunan kalite standartlarını yönetebilmek ümidiyle.