Kişilik Nedir?

Herkese merhaba, 

Sen, evet sen nasıl birisin? Yardımsever, neşeli, güçlü, mutlu? Kendini nasıl tanımlarsın ya da neye göre tanımlarsın? Bu konuyu biraz daha detaylıca düşünmeye ne dersiniz?

Kişilik, bir bireyin süreklilik sergileyen düşünme, davranma, hissetme, iletişim kurma özelliklerinin bir örüntüsüdür. Doğuştan gelen özellikler de kişilik özelliklerine dahil olabilir çünkü kişilik ağırlıklı olarak bebeklikten itibaren şekillenmeye başlar. Çevrenin ve yaşanılan olaylara da bağlı olarak değişip gelişir. Her kişilik bireye özgüdür ve bu da kişiler arasında ayrımı sağlar. Kişilik kelimesine kısaca değinecek olursam; Batı dillerinde kullanılan hallerinden bazıları “personality, personalité” gibidir ki bunların kökü de Latincede tiyatro oyuncularının yüzlerine taktığı ve “maske” anlamına gelen “persona” sözcüğünden gelir. Bu noktada aklımıza gelen şey şu mu oluyor: kişiliğimiz kendi maskemiz midir? Bir bakıma evet. Örneğin manevi anlamda güçlü birini görürüz. Gerçekten yaşadığı şeylerde hemen kendini salmaz, güçlü kalmayı bilir. Deriz ki ne kadar da güçlü. Peki gerçekten öyle midir? Belki öyledir belki de kendini diğer insanlara karşı öyle gösteriyordur. Ya da kendini o şekilde görüp öyle olmak istediği için kendini zorlamaya başlamıştır ve bir süre bu olay ona ağır bile gelebilir. Saydığım durumlar olmayacak türden şeyler değil.  Aslında kişiliğimiz bazen diğer kişilere karşı takındığımız bir maske haline gelir. Her zaman aynı duygular içinde olamayız. Bir gün mutlu oluruz bir gün üzgün. Yaşadığımız olaylar davranışlarımıza yansır ve ona göre biz de şekilleniriz. Bazı insanlarda bu durum süreklidir ama bazıları da dışarıya karşı farklı görünmek ister. Genel olarak bir maske takıp bunun arkasına sığınarak olmak istediğimiz kişiye dönüşmeye çalışırız.

Kişilik ile Karakter Aynı Şey Midir?

Karakter kişiye özgü davranışların bütünüdür. Çocukluk çağından itibaren gelişmeye başlar. Karakter, kişisel özelliklerle birlikte çevrenin etkisiyle şekillenir. Kişilik yeteneklerimizi, konuşma tarzımızı, dış görünüşümüzü içerir. İki kişinin karakteri birbirine benziyor olabilir ancak kişilikleri mutlaka farklıdır. Bir kişinin karakter özellikleri arasında tutarlılık vardır. Örneğin bir insan hem dürüst hem de yalancı olamaz. Dürüstlük, hoşgörü, sabırlılık gibi özellikler karakter özelliğidir. Zeki, yete­nekli, içe dönük, otoriter, girişken, giyiniş, ses tonu, el ve kol hareketleri gibi özellikler kişilik özelliğidir.

Gelin şimdi hep birlikte Hippocrates’in yıllar önce kişilikleri beden kimyasına göre ayırdığı kişilikleri kendimize uyarlamaya çalışalım. Bu mizaç çeşitlerinin günümüzde bilimsel bir değeri yoktur ama beden kimyasının kişiliği etkileyeceği görüşünün başlangıcı sayıldığı için önemlidir.

  • Hafif kanlı mizaç(Sanguine): Bu tipe sahip olan kişiler, bedenlerinde kan etkin rol oynadığı için kanlı canlı, neşeli insanlardır. Çok konuşurlar, eğlenceyi severler. Umut doludurlar, gösterişi severler.
  • Ağır Kanlı Mizaç(Phlegmatic): Bu insanların bedeninde lenf sıvısı etkin rol oynar. O yüzden ağırkanlıdırlar, yavaş hareket ederler, uykuyu severler. Kurallara bağlıdırlar.
  • Karasevdalı Mizaç(Melancolic): Bedenlerinde kara safranın etkin olduğu kişilik özelliğidir. Duygusal olurlar, yürekli ve atılgandırlar. Kendileriyle ilgili konulara önem verirler.
  • Sinirli Mizaç(Choleric): Böyle insanların bedeninde sarı safra etkindir. Çabuk sinirlenirler, saldırgan olurlar, serttirler. Hızlı hareket ederler.

Bu çeşitlere göre siz hangi mizaca sahipsiniz bulabildiniz mi?