Kredi Kartının Tarihsel Gelişimi

“İçimde uyanan yaratma hevesi sınırsızdı.”
Ben de başladım.. Kendi yarattığım yolda kalıcı olabilmek dileğiyle. Keyifli okumalar.

 

Kredi kartı, bankaların ve bazı finansman kuruluşlarının müşterilerine verdiği, anlaşmalı POS cihazı bulunan alışveriş noktalarında ödeme amaçlı veya banka ATM’lerinden nakit avans çekmek amaçlı kullanılabilen, yapılan harcamaların aylık olarak bankaya tek seferde ya da taksitlerle ödenmek zorunda olunduğu, nakit paraya alternatif bir ödeme aracıdır.Kredi kartı genel uygulamada dönemsel borç tutarının belirli bir oranı asgari ödeme tutarı olarak belirlenir. Müşteri en az bu tutar kadar ödeme yaptığında kalan borç tutarına banka tarafından belirlenmiş olan alışveriş veya nakit avans faizi aylık olarak işletilir.

Kredi kartı kullanarak alışveriş yapan bireyler alışveriş yaptığı mağazaya değil, kredi kart hizmeti almış olduğu bankaya borçlanmaktadır. Banka ve finans kuruluşları kredi kartı hesap kesimini müşteriye, otuz (30) günlük bir süre içerisinde sunmaktadır. Ayrıca bu dönem boyunca kart ile yapılan harcamaları hesap bildirim cetveli (hesap özeti) ile kartı kullanan müşteriye bildirmektedir. Hesap bildirim cetveli gönderimi sonrası, müşteriye tanınan ödeme süresi yaklaşık on (10) gündür. Bu süre sonunda ödenmeyen kredi kartı borcu için banka ya da finans kuruluşu günlük olarak gecikme faizi uygulaması başlatır.

 

 

Önemli bir Ödeme aracı olan kredi kartlarının kullanımı ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkmıştır. İlk kredi kartı Western Unron tarafından 1914 yılında çıkarılmıştır. 1924 yılında Genaral Petroleum Company ilk petrol kredi kartını çıkararak müşterilerine istasyonlarından kart kullanarak benzin alma imkanı sunmuştur. Önceleri sınırlı bir kullanıma elverişli olan kredi kartlarından daha kapsamlı bir şekilde faydalanılması II. Dünya Savaşı sonrasına rastlar. 1900 yılında Diners Club ilk seyahat ve dinlence kartı uygulamasını başlatmış, 1958 yılında Bank of America “Bank Americard” adı altında ve Amexco “American Express” adı altında ilk uluslar arası kartları çıkartmışlardır. 196O’lı yıllarda Fransa’da Card Blanch çıkarılmıştır. Avrupa’da kredi kartları 1900’lerden sonra yaygınlaşmıştır.
1965 yılında Bank of America diğer bankalara mavi, beyaz ve altın renklerinden oluşan Bank Americard’ı çıkarmaları için Lisans vermeye başlamıştır. Yine 1965’de ABD’nin doğu eyaletlerindeki on dört banka takas kuruluşu oluşturmuşlardır. 1967’de ABD’nin batısındaki on dört eyaletin bankaları birleşip Mastercharge programına dahil olmuşlar ve 1970-1974 yıllan arasında ABD dışındaki birçok banka programa katılmaya başlamışlardır, bu uluslar arası büyümenin sonucu olarak 1974 yılında International Bank Americard Conparation (IBANCO) kurulmuştur.


Visa ismi 1977 yılında kabul edilmiş ve daha sonra Nationalbank Americard incorparated “Visa USA” olmuş IBANCO VISA “visa uluslar arası” ve Bank Americard’da “VİSA” kart haline getirmiştir.
Kredi kartı kullanımı beraberinde kullanıcılara iki önemli kolaylık getirmiştir’.
1-Ödeme kolaylığı,
2-Döner kredi kullanma imkanı.
Ödeme kolaylığı sayesinde, kişilerin yanlarında nakit taşımalarına gerek verişlerinde anında ödeme yapabilmeleri ve böylece kullandıkları vs hizmetlerin bedellerine ödenmesini bir süre geciktirebilmeleridir.

Döner kredi kullanım olanağını sağlayan kredi kartlarını yukarıda bahsedilen faydalarına ek olarak kart hamillerine alışverişlerinin geri ödeme süresini isterlerse uzatıp zamana yayarak kredi kullanma hakkı tanımaları söz konusudur. Böylece alıcılar borçlarını Ödemede hem zaman hem de miktar açısından bir esnekliğe kavuşmuş olurlar

Türkiye’de kredi kartlarına dair her türlü faaliyet BDDK (bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu) tarafından denetlenmektedir. Türkiye’deki tüm bankalar ve finans kuruluşları tarafından sunulan kartların faiz oranları ve faiz hesaplama yöntemleri BDDK resmi web adresinde güncel olarak yayınlanmaktadır.

Türkiye’de kredi kartı kullanımı
Türkiye’de ilk kez kredi kartı kullanımı 1968’de Diners Clup ile oldu ve bu karta o yıllarda sadece birkaç bin kişi sahipti. Fakat (BKM) tarafından 2015 yılı verilerine göre yapılan açıklamada, Türkiye’de BKM 3. dönem sonuç verilerine göre banka kartı sayısı 113 milyon adete yükselmiştir. Kredi kartı sayısı ise yaklaşık 58 milyon adete ulaşarak, tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca bu rakamlara göre Türkiye, Fransa’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında kredi kartı kullanımının en yoğun yaşandığı ikinci ülke konumunda varlığını sürdürmektedir. Yapılan harcamalar bakımından da Avrupa üçüncüsü. Türkiye’de kredi kartının bu derece yoğun kullanılmasının nedeni ise tek seferde alınamayacak mal/hizmetleri taksitle satın alma imkanı vermesi gelmektedir. Ayrıca banka veya kart kullanıcısının tanımladığı kredi kartı limiti arttırma talebi sonrası uygulamaya konan limit artışı da, bireyleri kredi kartı harcaması yapmaya teşvik etmesidir. Türkiye’de bu durum nedeniyle artan bireysel kredi kartı borçlanması karşısında devlet 1 Şubat 2014 tarihi itibarıyla bazı ürün ve hizmetlerin satın alınmasında taksiti kaldırmış belirli bazı ürünlerde taksit sayısını ise 9 ay ile sınırlamıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulu tarafından yapılan kredi kartı ile ilgili düzenlemeleri kapsayan yönetmelikler 27.09.2016 tarihli 29840 sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre kredi kartı ile yapılan genel tüketim alışverişlerinde 9 ay taksit sınırı kaldırılmış olup 12 aya yükseltilmiştir.

Kaynakça:

wikizero.com

ansiklopedi.biz