Kurumsal Kimlik

Merhabalar. Bu yazımda sizlere kurumsal kimlik kavramından bahsedeceğim.

Kimlik bir bireyi veya bir kurumu yansıtan, kendisine özgü özelliklerinin toplamıdır. Kurumların da diğerlerinden ayırt edici özelliklerinin oluşturduğu kimlikleri vardır. Kurum, kimliği ile davranış gösterir ve çevresi de bu kimlik ile kurumu değerlendirir. Kurumsal kimliğin geliştirilmesi kurumun çevresindeki imajını olumlu yönde etkileyecektir. Bu yapısı ile kurumsal kimlik, bir kurumun değişen ve gelişen bir ortamda fark edilmesini ve kendisini daha iyi ifade edebilmesini sağlayan bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.

Kurumsal kimlik denildiğinde ilk önce akla gelen kuruluşun adı, logosu, renkleri olmaktadır. Bunlar kurum kimliğinin bir parçası olan kurumsal tasarımın unsurlarıdır. Fakat kurumsal kimlik sadece kurumsal tasarımla sınırlı değildir. Kurum kimliği kuruluşun iletişim, kültür, davranış, yapı, stratejik faaliyetlerin ve içinde bulunduğu sektör kimliğini de içeren geniş kapsamlı bir kavram olarak ele alınmalıdır.

Sosyal yaşamda yer alan bireyler gibi, kurumların da çevre ile kurdukları ilişki ve etkileşimlerde kendilerini ifade etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanında işletmelerin bir kimliğe gereksinim duymalarının nedeni, kurum içinde çalışanların kuruluş ile bütünleşmesini sağlamak, kurum dışında ise diğer kuruluşlardan, rakiplerden ayırt edilmek ve onlardan sıyrılabilmektir.

Doğru kimliği bulmanın stratejik açıdan önemi büyüktür. Bu nedenle kurumsal kimlik rekabet üstünlüğü sağlamak için stratejik bir kaynak olarak ele alınmaktadır. Kurumsal izleyiciler, yatırım kararlarını verirken ve ürün tercihlerini yaparken şirketlerin itibarına güvenmektedirler.

Kurum kimliğini, kurumsal itibar yaratma süreci ve bu süreçteki rolü üzerinden açıklanmasıyla kurum kimliği, kurumun uzun dönemde stratejik olarak planladığı amaçlarına ulaşabilmesi, istediği imaja sahip olabilmesi için kendini ve kurum kültürünü, felsefesini çalışanlarına, müşterilerine, ortaklarına, topluma tanıtmak için kullandığı tüm metotların toplamının tek bir güç yaratacak şekilde birleştirilmesi, kullanılması ve bunun yansıtılmasıdır.

Kurumsal itibar ile ilgili yapılan farklı tanımlamalar, işletmenin toplumsal duruşunu, öngörülebilir davranışlarını, tutarlı olması yönünde belirleyici kavramlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Kurumun ayırt edici özelliklerinin ve kuruma ait eşsiz niteliklerinin toplamı, kavram olarak kurumsal kimliği işaret ettiği ve kurumsal itibarın temel kaynağını oluşturduğu söylenebilir. Bu nedenle kurumsal itibarın kurumsal çerçevesini açıklamaya yönelik olarak kurumsal kimlik önem kazanmaktadır.

Okuduğunuz için teşekkürler. Diğer yazımda görüşmek üzere.