Lojistik Ve Dış Kaynak Kullanımı

Herkese merhaba,

Bu yazımda, ürünlerin bize ulaşmadan önce geçtiği aşamalardan biri olan lojistik konusundan bahsedeceğim.

Ürün, hizmet ya da kaynakların ihtiyaç duyulduğu anda ve istenen yerde temin edilmesi sürecine “lojistik” adı verilir. Ürün ilk üreticiden son tüketiciye gidene kadar depolama, nakliye, ambalajlama gibi birçok aşamadan geçer. Bu aşamalara da lojistik denir. Ürün doğru miktarda, doğru şekilde ve kalitede, rekabete uygun hale hazır bir fiyat ile hazırlanır. Şimdi sırayla parti lojistik türlerini açıklayacağım:

  • Parti Lojistik(1PL): Üretici, imalatçı, toptancı, malın ya da hizmetin üreticisi 1. parti lojistik olarak tanımlanır. Yani lojistik hizmet alan taraf da diyebiliriz, kendi imkanları ile lojistik yaparlar. Satıcı şirket hizmetleri üstlenir. Örneğin yoğurt üreten bir firmanın yoğurtları kendi tırları ile taşıması ya da dağıtımını yapması bu lojistik türüne bir örnektir.
  • Parti Lojistik(2PL): Birinci partinin doğrudan müşterisi olan işletmelerdir. Duruma göre tedarikçi de olabilirler. Alıcı şirket gereken hizmetleri üstlenir.
  • Parti Lojistik(3PL): Şirketin malzeme yönetimi veya ürün dağıtımı kısmen ya da tamamen başka bir şirkete verildiyse buna 3PL adı verilir. 3PL taşıma ve depolamaya önem verir. Örneğin dağıtım, etiketleme, paketleme, sevkiyat gibi işlerde görev alırlar. Mal ve hizmet akışı mevcuttur. Bu nedenle genellikle kaynak sağlayıcı, kaynak yöneticisi, problem çözücü gibi görevleri üstlenirler.
  • Parti Lojistik(4PL): 3PL firmalarının yetersiz kalması sonucu 4PL’lere ihtiyaç duyulmuştur. Karmaşık lojistik zincirleri üzerinde durur ve bu zincirlerin çözümü üzerine uzmanlık seviyesinde hizmetler verir. Diyelim ki firmanızın 4PL’ye ihtiyacı var. Gerekli firmayı buluyorsunuz ve onunla iletişime geçerek sürecinizi iyileştirebiliyorsunuz. Çünkü 4PL’ler müşterilerine kapsamlı bir hizmet verme amacıyla tedarik zincirinin tasarımını ve yönetimini üstleniyorlar. Bu esnada da 3PL şirketleriyle bir arada işi yürüterek daha iyi hizmet sağlıyorlar.

Neden dış kaynak kullanılır?

Dış kaynak kullanımı, bir firmanın süreçlerinden birinin, ilgili insan kaynağı ile bir sözleşme kapsamında bir dış firmaya aktarılmasıdır. Dış kaynak kullanımından önce firma iş süreçlerini analiz ederek süreçlerini en iyi şekilde yürütüp yürütemediği kararını verebilmelidir. Eğer en iyi şekilde değilse bu noktayı geliştirdikten sonra sürece devam etmelidir. Çünkü süreçler optimal aşamada olmalı. Daha sonra hangi süreci dış kaynağa devredeceğini mantık çerçevesi içinde düşünerek bir karara bağlamalıdır. Böylece maliyetlerini düşürme şansı yakalar ve kontrol altında tutar. Yönetsel yükünü azaltır çünkü firmayı yavaşlatan ya da zora sokan bir sürecin dış kaynak tarafından yönetilmesi o firmanın yükünü hafifletir, diğer süreçlere odaklanmasına olanak sağlar. Örneğin pazarlama alanına daha fazla önem verir. Bu esnada dış kaynak firması ile sürekli iletişim halinde olur, o firmanın tecrübelerinden yararlanır ve alternatif çözüm önerileri alır. Bir anlamda tasarruf da sağlamış olur. Mesela ürün dağıtımı dış kaynağa verildi. Firmanın bundan sağlayacağı tasarrufu ele alalım. Dağıtım ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmayacağı için büyük bir maliyetten tasarruf ederler. Oraya gidecek maliyeti reklamlarına yatırarak bir kazanç elde edebilirler. Aynı zamanda işgücünden de tasarruf sağlanır.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.