Lojistik Yönetimi

Merhaba arkadaşlar. Bu yazımda sizlere lojistik faaliyetlerinden ve yönetiminden bahsedeceğim.  

Lojistik sektörünün gittikçe geliştiği bilinmektedir ve gelecekte en büyük sektörlerden biri haline geleceği düşünülmektedir. Bunun nedeni dünya genelinde taşıma işlerinin artmasıdır.

Bu faaliyetlerin artması için 3 adet ana neden sayılabilir. Küreselleşme sonucu oluşan rekabet, tam zamanlı üretim faaliyetleri ve teknolojinin gelişimi sonucu oluşan iletişim ve ulaşım kolaylığıdır.

Lojistiğin temeli taşımacılıktır. Tarihsel açıdan bakıldığında taşımacılığın tekerleğin keşfiyle başladığı söylenebilir. Lojistik açısından bundan sonraki en önemli gelişme tarım devrimi ile insanlığın yerleşik düzene geçmesidir. Böylece tarım yapılmaya başlanmış ve ürünlerin saklanması, uygun koşullarda depolanması, gerektiğinde başka bölgelere taşınması gibi konular gündeme gelmiştir. Bir sonraki büyük ilerleme sanayi devrimidir. Bu aşama ile insanlık makineleşmeyi öğrenmiş, kolay ve ucuza büyük miktarda ürün üretebilir hale gelmiştir. Ayrıca organizasyonlar kurmayı öğrenmiş ve toplumdaki herkesin farklı bir işi yapması, yani uzmanlaşma gerçekleştirilmiştir. Bunların sonucu olarak çok miktarda üretilmiş ürünlerin karşılıklı olarak değiştirilmesi gerekmiş ve lojistik faaliyetleri ortaya çıkmıştır.

Lojistiğin gelişimi açısından ilginç bir dönem, dünya savaşlarının olduğu zamandır. Her ne kadar savaş kötüyse de savaştaki ihtiyaçları zamanında ve doğru şekilde karşılayabilmek için gösterilen çabalarla lojistik alanında planlama faaliyetleri başlamıştır. İkinci dünya savaşından sonra Avrupa’daki pek çok ülke harap olmuşken Amerika Birleşik Devletleri yıkılmadan kalmayı başarmış ve savaş sonrasında bütün dünyaya pek çok ürün satarak zenginleşmiştir. Bu süreçte ürünlerin taşınması için ulaşım ağları tasarlanmış, bayilik sistemi kurularak geliştirilmiştir. Uluslararası lojistik bu dönemde yaygınlaşmıştır.

Günümüzde ise insanlık adına üçüncü büyük devrim yaşanmaktadır ve buna bilişim devrimi denmektedir. Bilişim devrimi her türlü veri ve bilginin sayısal hale getirilmesiyle kolayca taşınabilir, iletilebilir, çoğaltılabilir hale gelmesi anlamına gelmektedir. Böylece veriyi işleyip bilgi haline dönüştürme süreci hızlanmış, pek çok konuda daha kısa sürede karar verilmesini sağlayacak bilgi akışı sağlanmaya başlamıştır. Özellikle bilgi sistemlerinin geliştirilmesi sayesinde işlemlerin, faaliyetlerin kolayca izlenebilmesi, bunlara dair kayıtların tutulması, verinin hızlı bir şekilde bilgiye dönüştürülmesi, bilginin saklanması, iletilmesi, gerekiyorsa kolayca çoğaltılması mümkün hale gelmiştir. Lojistik açısından bakarsak günümüzde taşıma araçları dünyanın neresinde olursa olsun izlenebilmekte, gerektiğinde bir rota değişikliği ona anında iletilebilmektedir. Ürünlerin sayılması, kaydedilmesi, sınıflandırılması ve başka ortamlara aktarılması birkaç dakikada yapılabilmektedir. Müşteri talepleri anında görülebilmekte ve üretim kısa zamanda gerçekleşecek şekilde çizelgelenebilmektedir. Kısacası bilişim devrimi ile işlem hızı artmış, bu da bütün hayatımıza verimliliğin artması şeklinde yansımıştır.

Lojistik sektörünün bundan sonraki ilerleme yönü, sadece taşımacılığın değil aynı zamanda malzeme, bilgi ve para akışının da planlandığı, tedarik zincirinin yapılarının geliştirilmesi şeklinde olacaktır. Tedarik zinciri ile hammadde tedarikinden, ürünün müşteriye ulaştırılmasına kadar geçen bütün aşamalardaki her türlü taşımacılığın yapılması, malzeme, bilgi ve para akışının izlenmesi ve hatta planlanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu nedenle gelecekte rekabetin tedarik zincirleri arasında olacağı söylenmektedir.

 

Okuduğunuz için teşekkürler. Diğer yazımda görüşmek üzere.