Marie Curie K

imdir?

Marie Curie, 7 Kasım 1867 tarihinde Polonya‘da doğdu. Ülkesindeki mevcut eğitim sistemi yüzünden kadınların üniversiteye gitmesi ya da teknik eğitim alması için yurtdışına gitmesi gerekmekteydi. 1891 senesinin Kasım ayında başladığı eğitiminde bir buçuk sene sonunda sınıfının birincisi olarak fizik diploması aldı. 1894 senesinde ise matematik alanında ikinci diplomasını aldı. 

1896 senesinde öğretmenlik diplomasını aldıktan sonra 1897 senesinde daha önce Henri Becquerel’in duyurduğu, uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak adlandırılacak olan ışın üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya başladı.

 

1898 senesinin Temmuzunda Curie, yeni radyoaktif bir element olan ve uranyumun radyoaktif bozunmasından ortaya çıkan polonyumu bulduğunu duyurdu.

Eylül 1898’de Fransız kimyacı Eugène-Anatole Demarçay’ın spektroskopi yöntemi ile tanımlanmasına yardım ettiği, doğal radyoaktif element radyumu duyurdular.

 

1904 senesinde doktorasını vererek Fransa’da gelişmiş bilim alanında doktora unvanı alan ilk kadın oldu.

Aynı sene radyoaktivite konusundaki araştırmalarından ötürü, kocası ve Becquerel ile paylaştığı Nobel Fizik Ödülü‘nü alarak, tarihte Nobel Ödülü alan ilk kadın oldu. 

1911 senesinde ise radyum ve polonyumun keşfi ve araştırılmasındaki rolünden dolayı Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen Marie, tarihte iki Nobel Ödülüne sahip ilk kişi oldu.

Halen 2 Nobel Ödülüne sahip tek kadındır.

Bu dönemde laboratuar çalışmaları sırasında maruz kaldığı aşırı radyasyondan dolayı hastalık yaşamaya başladı. 

1934 senesinde Fransa’da kan kanserinden öldü ve bu hastalığı da aşırı radyasyona maruz kalmasına bağlandı. Ölümünden sonra kendisine “Bilim İçin Ölen Kadın” denildi. 

Marie’nin radyoaktivite çalışmalarından dolayı, radyoaktivite birimine “curie” denilmektedir.

Marie Curie’nin not defterleri o kadar çok radyasyona maruz kalmıştır ki, ancak kurşun kaplı bölmelerde muhafaza edilip radyoaktif korunma malzemeleri ile incelenebilmektedir.

Kaynak: https://www.timeturk.com/