Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Yaşamımızı sürdürmek ve kalitesini yükseltmek için birçok gereksinime ihtiyaç duyarız. Kendimizi düşünelim gün içinde nelere ihtiyaç duyduk bir gözden geçirelim,  sonrasında anlatacaklarımı daha iyi anlayacaksınız.

Abraham Maslow kimdir?

Brandeis Üniversitesinde psikoloji profesörlüğü yapmış bir Amerikan düşünürdür. Hümanistik psikolojinin ortaya çıkmasına çok önemli katkıları olmuştur. İnsan doğası üzerine çok detaylı çalışmalar yapmış ve bu çabalar sonunda ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, Öz-Güncelleme, Meta motivasyon ve Doruk yaşantısı gibi birçok çalışma ortaya koymuştur.

 

 

 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi

Bugün inceleyeceğimiz konu ise Hiyerarşi Piramidi. Maslow’un bu çalışması her insanın doğuşundan itibaren belli ihtiyaçlara sahip olduğunu ve bunların zamanla davranışlara yansıdığını savunur.

Abraham Maslow bu ihtiyaçları bir sıraya koymuştur.

 

Sıralama yukarıda görüldüğü üzere şöyledir; En atta Fizyolojik İhtiyaçlar sonrasında Güvenlik İhtiyacı, Ait Olma ve Sevgi , Değer İhtiyaçları ve en tepede Kendini Gerçekleştirme ihtiyacı bulunur.

1-Fizyolojik İhtiyaçlar; Açlık,susuzluk,uyku,okisjen gibi temel ihtiyaçları barındırır. İnsan için en önemli kısımdır. İnsan bu ihtiyaçlarını karşılamadan diğer ihtiyaçlarını düşünemez.

2-Güvenlik İhtiyacı; Fizyolojik ihtiyaçlarımızı belli bir oranda karşıladıktan sonra sıra güvenlik ihtiyacına gelir. İnsan kendisinin güvende ve rahat hissetmesine ihtiyaç duyar. Dış faktörlerden korunmak ve güvenliğinden tam emin olmak ister. Kendini güvende hissetmeyen bir insan gelişimini düzgün bir şekilde ilerletmez.

3-Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı; Şimdi yukarıda bahsettiğim kısımla beraber düşünelim. Bir ortama girdiğinizde kendinizi güvende hissetmeseniz arkadaşlıklar edemezsiniz veya kendinizi oraya ait hissedemezsiniz. İşte bu yüzden güvenlikten ihtiyacından sonra ait olma ihtiyacını ele alıyoruz. Maslow sevgiyi iki şekilde inceler. Bunlar; Eksiklik Sevgisi ve Varlık Sevgisidir.

4-Saygı İhtiyacı; İnsanlar yukarıdaki ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendisine olan özgüvenini doyurmak ve çevresinden de aynı şekilde bir saygı beklemektedir.

5-Kendini Gerçekleştirme; Bu aşama kişinin tamamen kendini keşfetmesi ve potansiyelini ortaya çıkarmasıyla gerçekleşir. Bu ihtiyaç karşılanması çok zordur ve herkes tarafından gerçekleştirilemez. Bu kısım hakkında birçok farklı görüş de mevcuttur. Detaylı incelenmesi ve üzerinde durulması gerekilen bir kısım olduğunu düşünüyorum. Bu konu üzerinde farklı görüşler araştırmanız faydalı olacaktır.

Piramidin üst kısımlarına geçebilmek için temel ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız. Piramidin yukarısına doğru çıkıldıkça daha dar bir kapsamı ifade eder çünkü yaşam standartları ciddi derecede etkileyecektir.

Son olarak yine bu konuyla alakalı bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Maslow 1970’te , ABD vatandaşları üzerinde bir araştırma yapmıştır. Araştırmanın sonucunda bir ABD vatandaşı fizyolojik ihtiyacının %85’ini, güvenlik ihtiyacının %70’ini karşıladığını, ancak sevgi ihtiyacının %50’sini, saygı ihtiyacının %40’nı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacının %10’unu karşıladığını tahmin etmiştir.
Şu an hala derslere konu olan  bilinmesi gereken önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Peki bu ihtiyaçların Siz ne kadarını karşılıyorsunuz ? ve ne kadarı sizin için yeterli hiç düşündünüz mü?