Minitab Eğitimleri- 1 Proportion Test

 

Merhabalar minitab eğitimlerine 1 proportion test ile devam ediyoruz. 1 Proportion testinin diğer testlerden farkı kıyaslanacak değerin bir oran olmasıdır.

Ne demek istiyoruz yani?

Hatırlarsak biz 1 sample testte ya da paired testinden ortalamaları kıyaslıyorduk. Bu durum 1 proportion da farklılık gösteriyor. Örneğin bir grup oranının belirlenmiş bir değerden farklı olup olmadığını 1 proportion testi ile buluyoruz. Ya da bir nüfus oranını tahmin etmek ve onu bir hedef değerle kıyaslamak istersek yine 1 proportion testini kullanıyoruz.

Şimdi bir örnek üzerinde konuyu daha iyi anlayalım.

Örneğin bir fabrikada üretilen ürünler için, kaliteli ürün miktarının %65’in üstünde olduğu varsayılıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda üretilen 200.000 üründen 30.000 inin kaliteden geçemediği saptanıyor. Varsayım doğruluğunu %5 güven düzeyinde test edelim.

Öncelikle hipotezlerimizi kuralım.

Ho: P=Po (oranlar arasında bir fark yoktur.)

H1: P>Po ( p değeri %65 ten büyüktür)

Sırasıyla Stat- Basic Statistics- 1 Proportion adımlarını uygulayalım.

Bizim örneğimizde veriler özet şeklinde verildiğinden “Summarized data” seçeneğini seçelim.

Karşımıza çıkan pencerede doldurmamız gereken bazı alanlar var. Bu alanları doldurmadan önce soruyu bir daha hatırlayalım. Soruda üretilen ürünlerin kalite oranının %65 in üstünde olduğu varsayılmış. Üretilen 200.000 üründen de 30.000 inin kaliteden geçemediği söylenmiş. Demek ki 170.000 i kaliteden geçmiş. Şimdi boş alanları doldurabiliriz.

Number of events yazan alana kaliteden geçen ürün sayısını, Number of trials alanına ise toplam üretilen ürün sayısını giriyoruz. Bu bilgiler bize oran sağlıyacak.

Hypothesized Proportion yazan alana ise varsayılan oranımızı giriyoruz.

Options seçeneğine tıklıyoruz. Soruda üretilen ürünler için verilen kalite oranı %65 ten fazla olarak belirtilmiş. Bu durumda eşitlik yerine > tür ifadesini kullanmamız gerekmektedir. Büyüktür seçeneğini tıklayıp OK ile işlemi tamamlıyoruz.

Sonuç karşımıza aşağıdaki gibi gelmektedir. Şimdi bu sonucu yorumlayalım.

P-Value < 0,05 olduğundan Ho reddedilip H1 kabul edilir. Bu durumda fabrikada üretilen kaliteli ürün miktarının %65 ten fazla olduğunu söyleyebiliriz.