Minitab Eğitimleri 2 – Proportion Test

Bir önceki yazımızda 1 proportion testini anlatmıştık. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

1 proportion testinin diğer testlerden farkı bir oran testi olduğuydu. Yani oranlar arasında bir kıyaslama yapıyorduk. 2 proportions testi içinde aynı şeyi söyleyebiliriz aslında. Bizler 2 proportions testi ile iki farklı popülasyona ait ilişkiyi bu popülasyonlara ait oranlar açısından değerlendiriyoruz.  1 proportion testinden tek farkı burada söz konusu iki oran olmasıdır.

Örneğin bir grup kadın ve erkeğin gazete okuma oranları ile ilgili bir değerlendirme yapacağımız zaman bu testi kullanabiliriz. Şimdi minitab üzerinde bir uygulama yaparak konuyu daha iyi anlayalım:

Beyaz eşya üretimi yapan bir firma, gelen müşteri şikayetleri neticesinde X ve Y olmak üzere iki farklı ürün grubu için kalite kontrol çalışmaları yürütmeye karar vermiştir. Yapılan çalışmalarda 362  X ve 248 Y ürünü incelenmiştir. X ürünlerinin 173 tanesi Y ürünlerinin ise 152 tanesi kaliteden geçememiştir. Bu iki ürün grubunu, yapılmakta olan üretimin kalitesi açısından değerlendiriniz.

Öncelikle hipotezlerimizi kuralım:

Ho: X ve Y ürünlerinde kalite açısından önemli bir fark yoktur.

H1: X ve Y ürünlerinde kalite açısından önemli bir fark vardır.

Daha sonra sırasıyla Stat- Basic Statistics- 2 Proportions adımlarını uygulayalım.

Verilerimiz özet halinde verildiğinden Summarized data seçeneğini seçelim.

İlgili kutucukları aşağıda gösterildiği gibi dolduralım.

Sonuçlar aşağıdaki gibidir. Şimdi bu sonuçları yorumlayalım:

Sample P değerlerine baktığımızda X ürünümüz için bu değerin 0,48 (yuvarlanmış hali) Y ürünümüzün ise 0,61 olduğunu görüyoruz. Bu değerler bu ürün gruplarının kalitesiz olarak üretilen ürün miktarı/Toplam üretim miktarı oranlarıdır.

P – Value değerine baktığımızda ise bu değerin 0,01 olduğunu görüyoruz. P değerimiz <0,05 olduğundan Ho hipotezimizi reddederiz.

Son olarak üretilen 362  adet X ve 248 adet  Y ürünü, kalite açısından değerlendirildiğinde aralarında anlamlı bir fark vardır deriz. Ve bu fark  0,135 dir. Fabrika X ürününden aldığı şikayetleri azaltmak adına üretim aşamasında kaliteyi arttırıcı çalışmalara ağırlık vermelidir.