Minitab Eğitimleri – Tek Örnek T Testi (One Sample T Test)

      Herkese merhaba bu yazımda Minitab’da en çok karşımıza çıkan testlerden biri olan tek örnek t testini tanıyacağız. 

      Tek örnek t testini herhangi bir konuda belirli öngörülerde bulunduğumuz zaman bu öngörünün doğruluk derecesini test etmek, bir örneklem grubuna ait ortalamanın daha önceden belirlenmiş bir değerden önemli derecede farklı olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanırız.

      Ne demek istiyoruz yani?

      Örneğin; farklı kıtalara satılan A,B,C ürünlerinin gelirlerinin ortalamasının 700 olduğunu öngörüyoruz. Burada test edeceğimiz değer 700 dür. Acaba gerçekten de bu ürünlerin, gelirlerinin ortalaması 700 mü yoksa önemli derecede bir farklılık var mı? Varsa ne kadar var?

    Ya da bir sınıfta okuyan öğrencilerin matematik notlarının ortalaması 60 dır diye varsayıyoruz. Acaba bizim bu varsayımımız doğru mu yoksa 60 dan çok farklı bir değer mi? Gerçek ortalama ne? gibi sorularımız varsa tek örnek t testini kullanabiliriz.

  Aslında örneklerden de anlayacağımız gibi tek örnek t testini bir değişkenin ortalamasının belirlenmiş bir değere göre farklılık gösterip göstermediğini bulmak için kullanıyoruz.

 Tek örnek t testi verilerin normal dağılıma uygun olduğu durumda kullanılır.

 Şimdi bir uygulama yapalım ve adımları tek tek inceleyelim.

 Örneğin bir sınıfta okuyan öğrencilerin kimya dersinden aldıkları notların ortalaması 48 olarak belirtiliyor. Peki bu durum doğru mudur?

       Önce verimiz normal dağılıma uygun mu değil mi onu kontrol ederiz.

      Bunun için Stat → Basic Statistics → Normality Test adımlarını uygularız.

        Karşımıza gelen ekranda Variable  kısmına C3 seçeneğini atayalım. OK’a basarak işlemi tamamlayalım.

       P- Value değeri 0,05’ten büyük olduğundan veriler normal dağılıma uygundur deriz. Artık tek örnek t testimizi uygulayabiliriz.

      Önce hipotezleri kurarız.

                                              Ηο : µ = µο (Bu ifade örnek ortalama değerinin µο dan yani gerçek ortalamadan farklı olmadığını ifade eder.)

               Η1 : µ ≠ µο (örnek ortalama değeri µο dan farklıdır yani eşit değildir)

     Sonra Minitab da sırasıyla Stat→Basic Statistic →  1 Sample T adımlarını uygularız.

     Burada karşımıza gelen ekranda önce Sample in columns kısmına sonrada kimya dersi notları seçeneğine çift tıklıyoruz.

    Perform Hypothesis Test kısmına ön gördüğümüz ortalama değerini yani 48 değerini giriyoruz.

    Options kısmına tıklayıp Alternative seçeneğinin Not Equal olduğunu kontrol edelim sonra da OK deyip işlemlerimizi tamamlayalım.

     Evet burada dikkat etmemiz gereken nokta  P değeridir.

     P değeri 0,05 ten küçükse Ηο hipotezimiz reddelir. H1 hipotezimiz kabul edilir.

    Ekrana gelen sonuçlara baktığımızda P değeri 0,463> 0,05 olduğundan Hο hipotezimiz kabul edilir.

    Yani ortalamalar arasında anlamlı bir fark yoktur deriz ve evet kimya dersi için sınıf ortalamasını 48 olarak kabul ederiz.

    Minitab tek örnek t testi ile ilgili yazımın burada sonuna geliyorum bir sonraki yazımda görüşmek üzere sağlıcakla kalın..