Minitab Eğitimleri 8 – One Sample Sign Test

Merhabalar yeni bir Minitab eğitimiyle birlikteyiz. Bu yazımda One Sample Sign testinden bahsedip hangi durumlarda kullanıldığını göreceğiz. 

Şu zamana kadar gördüğümüz bağımlı testleri hatırlayacak olursak bir ortak noktanın dikkatimizi çekmiş olması lazım. Bu testlerin hepsi verilerin normal dağılıma uygun olduğu durumlarda yapılan testlerdi. Peki verilerimiz normal dağılıma uygun değilse ne yapacağız?

Verilerin normal dağılıma uygun olmadığı durumlarda “Nonparametrics” testlerden yararlanırız. Bu testlerden ilki olan 1 Sample Sign testi, 1 Sample T testinin kardeşidir. Bu iki testinde kullanım alanları aynıdır. 1 Sample Sign testi tıpkı 1 Sample T testi gibi herhangi bir konuda belirli öngörülerde bulunulduğunda, bu öngörünün doğruluk derecesini test etmek, bir örneklem grubuna ait ortalamanın daha önceden belirlenmiş bir değerden önemli derecede farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla kullanılır. Tek farkları verilerin normallik durumlarıdır. Yapılan normallik testine göre ya 1 Sample T Testini ya da 1 Sample Sign testini uygularız. Şimdi bir örnek üzerinde uygulamamızı görelim.

Bir metalürji mühendisi, bir dizi paslanmaz çelik numunedeki krom içeriğinin % 18’e eşit olup olmadığını belirlemek istiyor. Mühendisin rastgele seçtiği 12 numuneye ait krom oranları aşağıdaki gibidir. Buna göre testimizi yapalım.

sign veri.png

Öncelikle normallik testini uygulayalım. Hipotezlerimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

Ho: Veriler normal dağılıma uygundur.

H1: Veriler normal dağılıma uygun değildir.

Normallik testi için sırasıyla Stat- Basic Statistics- Normality Test adımlarını uygulayalım.

sign normallik.png

Gelen ekranda Variable kısmına C1 seçeneğini atayalım. OK a basıp işlemimizi tamamlayalım.

sign normallik ekranı

sign normallik sonuç

Karşımıza gelen grafikte P değerimiz 0,05 ten küçük olduğu için Ho hipotezimiz reddedilip H1 hipotezimiz kabul edilir. H1 hipotezinin kabul edilmesi verilerin normal dağılıma uygun olmadığını gösterir. Bu durumda Nonparametrics testler uygulanır.

Öncelikle hipotezlerimizi kuralım.

Ho: Numunelerin krom içeriği ile istenen arasında anlamlı bir fark yoktur.

H1: Numunelerdeki krom oranı ile istenen arasında anlamlı bir fark vardır.

Uygun testimiz için sırasıyla Stat- Nonparametrics- 1 Sample Sign adımlarını izleyelim.

sign test.png

Gelen ekranda ilgili alanları aşağıdaki gibi dolduralım.

Bizim sorumuzda test edeceğimiz değer %18 olduğundan “Test median” seçeneğine tıklayıp ilgili değeri giriyoruz. Alternatif hipotezde (H1 hipotezi) herhangi bir büyüklük ya da küçüklük ifadesi yer almadığından “not equal” olarak bırakıyoruz ve son olarak OK a basıp işlemimizi tamamlıyoruz.

sign ekran

Sonuçlar aşağıdaki gibidir. Bu sonuçlara göre aldığımız numunelerdeki krom oranı %17.70 tir. P değerimiz 0,05 ten büyük olduğu için Ho hipotezimiz kabul edilir. Numunelerdeki krom oranı ile istenen arasında “anlamlı” bir fark yoktur deriz.

sign sonuçlar