Minitab Eğitimleri – Bağımlı Örnek T Testi (Paired T Te

Merhabalar arkadaşlar Minitab eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu yazımda Paired T Testini konu alacağız. Niçin Paired T testini kullanırız? Diğer testlerden farkı nedir? Nasıl kullanırız? gibi soruların cevabını ilerleyen satırlarda bulabilirsiniz.Fayda görmeniz dileğiyle…

Paired t testi aslında birçok parametrik test gibi ortalamaların karşılaştırılmasına dayanır. Fakat burada tek örneklem üzerinde işlemler uygularız. Aynı örneklem üzerinde ölçümler alır, aynı grubun farklı zaman dilimlerindeki beklentilerini, başarılarını, hızlarını vb. ölçeriz.

Bu ölçümlerden elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde Paired T testi bize bu ölçümlerin  öncesi ve sonrası arasında bir fark var mı varsa bu farkın ne olduğunu gösterir.

Paired t testini verilerin normal dağılıma uygun olduğu durumlarda kullanırız.

Örneğin 30 kişilik bir öğrenci grubunun vize ve final notları arasındaki başarı durumu ölçmek isteyen bir öğretim elemanı bunu Paired t testi ile görebilir.

Ya da bir ilacın etkinliği araştırılıyor ve bu amaçla 10 hastanın ilaç öncesi ve sonrası kan değerleri ölçüyorsa bu test uygundur.

Şimdi yukarıda bahsettiğimiz örnek üzerinden bir uygulama yaparak bu testin nasıl yapıldığını görelim.

Önce veriler normal dağılıyor mu onu tespit edelim. Hipotezlerimiz kuralım.

Ho: veriler normal dağılıma uygundur.

H1: veriler normal dağılıma uygun değildir.

Burada verilerimiz iki ayrı sütunda karşımıza geliyor normallik testini tek adımda hızlıca yapabilmek adına bu verileri tek sütuna indirgeyelim. Bunun için Data- Stack – Columns adımlarını takip etmemiz yeterli.

Gelen ekranda “Stack The Following Columns” denen alana C2 ve C3 değerlerini atadıktan sonra OK a basıp işlemi tamamlayalım.

Artık normallik testini tek adımda uygulayabiliriz.

Normallik testi için sırasıyla Stat- Basic Statistics – Normality Test adımlarını uygulayalım.

Gelen ekrandaki Variable alanına C2 değerini atayalım. OK a basıp işlemi tamamlayalım.

Burada karşımıza gelen grafikte eğim çizgisine çift tıklıyoruz gelen ekranda Grpups alanında C1 seçeceğine çift tıklayıp işlemi tamamlıyoruz.

P değerlerimiz 0,05 ten büyük olduğu için Ho değerimiz kabul edilir ve veriler normal dağılıma uygundur deriz.

Şimdi artık Paired T testini uygulayabiliriz. Bunun için sırasıyla Stat- Basic Statistics – Paired T adımlarını uyguluyoruz.

Gelen ekranda Sample 1 alanına C2 yi Sample 2 alanınada C3 ü atıyoruz.  Graphs seçeneğinden istediğimiz grafikleri seçebiliriz.

Sonuçlar karşımıza geldi. Burada P değerimiz 0,05ten küçük olduğu için ortalamalar arasında bir fark vardır diyoruz. Peki bu fark nedir? İlaç öncesi kan değerlerinin ortalamasını 55,70 ilaç sonrası kan değerlerinin ortalamasını ise 44, 40 olarak görüyoruz. Buradan ilaç kullanımının kan değerleri oranında bir düşüş meydana getirdiği yorumunda bulunabiliriz.