Minitab Eğitimleri – Korelasyon Analizi

 

Merhabalar
Bu yazımda Korelasyon Analizi nasıl yapılır bunu öğreneceğiz.Keyifli okumalar.

Öncelikle korelasyon ne demekti onu hatırlayalım. Korelasyon iki veya daha çok değişken arasındaki ilişkinin varlığını, ilişki varsa bunun gücünü ve yönünü inceler. Genellikle birçok kişi, iki değişken arasında bir ilişki kurulunca birinin sebep diğerinin sonuç olduğuna inanır. Evet nedensellik ve korelasyon birbirine bağlı kavramlardır, nedenselliğin ispat edilmesi için korelasyonun bulunması gereklidir ama her ilişkiyi birbirinin nedeni ve sonucu olarak görmek hataya sebep verir.

Örneğin; Bir sahil şehrinde aylık dondurma satışları ile aylık denizde boğulma sayıları yıl içinde birlikte artıp eksilme göstermiş olsun bu durumda aralarında yakın pozitif korelasyon olur. Fakat bu demek değildir ki fazla dondurma, fazla boğulmalara neden olsun veya boğulmaların azalması dondurma satışlarında bir azalmaya sebep olsun. Dolayısı ile korelasyon nedenselliğin bir ölçüsü değildir. Bu hataya düşmemeliyiz.

Şimdi bir uygulama üzerinde analizin nasıl yapıldığını anlayalım..

A firması son zamanlarda fabrikada meydana gelen arızalanmaların sebeplerini araştırmaktadır. Firma sıcaklık değişimlerinin arızalı ürünler üzerinde bir etkisi olup olmadığını kontrol etmek istemektedir. Bu çalışma kapsamında elde edilen veriler aşağıdaki gibidir. Acaba sıcaklık değişimi ile arızalı ürün sayısı arasında bir ilişki var mıdır? Bunu test edelim:

Öncelikle hipotezlerimizi kuralım.

H0: rs,a= 0 (sıcaklık ile arızalı ürün sayısı arasında bir ilişki yoktur)

H1: rs,a ≠ 0 (sıcaklık ile arızalı ürün sayısı arasında bir ilişki vardır)

Daha sonra sırasıyla Stat- Basic Statistics- Correlation adımlarını uygulayalım.

Gelen ekranda variables kısmına Sıcaklık ve Arızalı Ürün Sayısı seçeneklerini atayalım. Oka basıp işlemi tamamlayalım.

Sonuç ekranı aşağıdaki gibidir. Şimdi bu sonucu yorumlayalım.

P -Value değerimiz  0,052 > 0,05 olduğundan H0 hipotezimiz kabul ediliyor. Dolayısı ile sıcaklık ile arızalı ürün sayısı arasında bir ilişki olduğunu söylemek yanlış olur. Firma arızalara neden olabilecek daha farklı sebeplere yoğunlaşmalıdır.