MS Project Eğitimleri 1 – Giriş


Yönetim, bir işi veya insanları belli bir düzen çerçevesinde uyumlu hale getiren çalışmalardır. Proje yönetmek bir işi başından sonuna kadar etkili ve verimli bir şekilde yürütmektir. İşletmeler projelerini belli bir metot ve teknikler kullanarak düzenli bir şekilde adım adım işlerler. Bu düzeni sağlama yollarından olan Ms Project, projenin nasıl planlandığı, yürütme aşamasında nasıl güncellendiği, çeşitli raporların planlanan durum ve güncellenen duruma göre nasıl karşılaştırılıp yorumlanması gibi sorulara cevaplar oluşturur.

Ms Project’den kısaca bahsedecek olursak;

MSP Nedir?
Microsoft tarafından geliştirilen, proje yöneticilerine plan oluşturma, kaynakların görevlere atanması, aşama takibi, bütçe yönetimi ve iş yükü analizi gibi konularda yardımcı olması amacıyla tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır.

Ayrıca kurumların karşılaştığı sorunlardan biri olan proje hangi adımlardan oluşur ve bu adımlara ne kadar detayda yer verilmelidir? Sorusuna kullanılan takım ve tekniklerle cevap arar. Bir projeyi planlarken adımları o projedeki düzeni ifade eder. Peki bu adımlar nelerdir?


MSP Adımla
1.Projenin başlangıç tarihinin belirlenmesi. Çalışma takvimi ve diğer-genel program seçenekleri (optons), düzenlemeler.
2.Proje özet görevinin girilmesi (Project Summary Task)
3.Ana görevlerin (aktivitelerin) girilmesi – özet görevler
4.Detay görevlerin girilmesi- düzenleyici işlemlerin yapılması ve sürelerin girilmesi
5.WBS ( İş Kırılım) kodlarının belirlenmesi
6.Görevler arasındaki bağlantıların (dependency) yapılması
7.Kilometre taşlarının (milestone) belirlenmesi
8.Kısıtlamalar (constrains)
9.Kritik yolun belirlenmesi
10.Biçimlendirmeler (formats) – Gantt Biçimlendirmeleri

 

11.Zaman çizelgesinin (Time Line) kullanımı
12.Diğer Görünümler (Views) ve Tablolar/Filtreleme
13.Kaynakların (Resources) tanımlanması – iş gücü, malzeme, maliyet
14.Kaynakların Atanması – Ayarlamalar – Leveling
15.Sabit maliyetler (varsa) atanması
16.Raporlar – tablolar ve görünümler (temel)
17.Temeli (Baseline) kaydetmek
18.Yürütme – aktiviteleri güncelleme/tamamlama
19.İlerleme çizgileri (progress line)
20.Raporlar – tablolar ve görünümler (gerçekleşen)
21.Çok projeyle çalışmak /alt proje eklemek ve kaynak paylaşımı
22.Özel Alanlar (Custom Fields)
23.Kazanılmış Değer (EV) Raporları

MS Project’den genel itibari ile bahsettik. Bir sonraki yazımda adımları izleyerek bir proje oluşturulması ve görevlerinden bahsedeceğim.
Görüşmek üzere…