SQL Eğitimlerimize RUBBLEBOX veri tabanımızın diğer tablolarını oluşturarak devam ediyoruz.

Bir önceki yazımda Tablo oluşturma konusunu inceleyebilirsiniz.

MS SQL Server Eğitimleri 9 – SQL Server 2017 Tablo Oluşturma

ORDER TABLOSU

ID >> Primary Key – Is Identity – INT – NOT NULL

ORDERDATE >> DATETIME – NOT NULL

ORDERNUMBER >> NVARCHAR(10) – NULL

TOTALAMOUNT >> DECİMAL(12,2) – NULL

ID int Unchecked
ORDERDATE datetime Unchecked
ORDERNUMBER nvarchar(10) Checked
TOTALAMOUNT decimal(12, 2) Checked

 

 

ORDERITEM TABLOSU

ID >> Primary Key – Is Identity – INT – NOT NULL

UNITPRICE >> DECIMAL(12,2) – NOT NULL

QUANTITY >> INT – NOT NULL

ID int Unchecked
UNITPRICE decimal(12, 2) Unchecked
QUANTITY int Unchecked

 

PRODUCT TABLOSU

ID >> Primary Key – Is Identity – INT – NOT NULL

PRODUCTNAME >> NVARCHAR(50) – NOT NULL

UNITPRICE >> DECIMAL(12, 2) – NULL

PACKAGE >> NVARCHAR(50) – NULL

ISDISCONTINUED >> BIT – NULL

ID int Unchecked
PRODUCTNAME nvarchar(50) Unchecked
UNITPRICE decimal(12, 2) Checked
PACKAGE nvarchar(50) Checked
ISDISCONTINUED bit Checked

 

 

SUPPLIER TABLOSU

ID >> Primary Key – Is Identity – INT – NOT NULL

COMPANYNAME >> NVARCHAR(50) – NOT NULL

CONTACTNAME >> NVARCHAR(50) – NULL

CONTACTTITLE >> NVARCHAR(50) – NULL

CITY >> NVARCHAR(30) – NULL

COUNTRY >> NVARCHAR(30) – NULL

PHONE >> NVARCHAR(20) – NULL

FAX >> NVARCHAR(30) – NULL

ID int Unchecked
COMPANYNAME nvarchar(50) Unchecked
CONTACTNAME nvarchar(50) Checked
CONTACTTITLE nvarchar(50) Checked
CITY nvarchar(30) Checked
COUNTRY nvarchar(30) Checked
PHONE nvarchar(20) Checked
FAX nvarchar(30) Checked

 

 

Tüm tablolarımızı böylece oluşturduk.

Bir sonraki yazımda tablo ilişkilendirmelerini göreceğiz.

Görüşmek üzere.

Bir sonraki yazı için tıklayınız.