SQL eğitimlerimize Tablo oluşturma ile devam ediyoruz.

Bir önceki yazımda RUBBLEBOX isimli bir veri tabanı oluşturmuştuk şimdi o veri tabanı için tablolarımızı oluşturacağız.

MS SQL Server Eğitimleri 8 – SQL Server 2017 Veri Tabanı Oluşturma

Step 1

RUBBLEBOX veri tabanı içinde Tables sekmesine sağ tıklıyoruz.

RUBBLEBOX >> Tables >> New >> Table…

Yolunu izleyerek tablomuzu oluşturuyoruz.

 

Step 2

Bizi şöyle bir alan karşılayacak.

 

Column Name: Sütunun kolonun ismini belirtir.

Data Type: Girilen kolonun tipi ne olacak buradan seçilir. SQL de kullanabileceğiniz pek çok veri tipi vardır. Bir sonraki yazımızda bu veri tiplerinin tam açıklamalı listesini bulabileceksiniz.

Allow Nulls: Bir kolonun veri girilmeden yani Null geçiliğ geçilemeyeceğini buradaki işaretleme ile belirtilir.

Eğer değer girmeden geçilmesinde bir sakınca yoksa işaretlenir. Ama veri girmeden geçilmesi sorun oluşturacaksa işaretlenmemelidir.

Primary Key olan alan Null geçilemez. Primary Key olan alan istense de işaretlenemez.

Step 3

Şimdi bir CUSTOMER tablosu oluşturacağız.

Kolonları ise ID, FIRSTNAME, LASTNAME, CITY, COUNTRY, PHONE olacak.

ID değeri Primary Key aynı zamanda veri tipi int olacak.

Diğer kolonların tipi nvarchar olacak. ilk 4 tanesinin uzunluğu 40 PHONE kolonunun ise  20 olacak.

Verilen bilgilere göre gerekli işlemleri yaptık.

Primary Key Oluşturma

Primary Key olacak olan kolon seçilir ve sağ tıklanır. Daha sonrada Set Primary Key denilerek PK oluşturulur.

Primary Key olan kolonun solunda anahtar işareti oluşur.

 

IDENTITY Atama

Burada ID değerinin veri tipi int di. Biz bu ID değerinin otomatik olarak değer almasını istiyoruz. Yapmamız gereken işlem şudur.

Kolonu seçiyoru. Sonra Column Properties bölümüne gidiyoruz.

Identity Spesification bölümün açıyoruz.

IS Identity Değerini YES yapıyoruz.

Altındaki değerler. 1. si kaçtan başlayacağını ve kaçar kaçar artarak otomatik değer vereceğini belirliyoruz.

Biz 1 den başlasın ve 1 er 1 er artsın istiyoruz.

 

Step 4

Şimdi tablomuzu kaydetmek için CTRL+S yapalım.

 

 

Böylece tablomuzu oluşturmuş olduk.

Bu şekilde bütün tablolarımızı oluşturabiliriz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Bir sonraki yazı için tıklayınız.