Operasyonel Mükemmellik(OpEx)

Merhabalar,

Gün geçtikçe şirketlerin varlıklarını sürdürmeleri zorlaşıyor. Çünkü artan rekabet, şirketlerin performanslarını en üst düzeyde kullanabilmesini gerektiriyor. Bu koşullara dayanan piyasaya tutunurken dayanamayanlar teker teker eleniyorlar. Sadece performans ilerlemeyi sağlayabilir mi? Bu yazımda şirketlerin var olabilmeleri için gerekli bir yönetim sisteminden bahsedeceğim.

Bilindiği üzere, sadece iyi bir performans yeterli değil. Sürekliliği sağlayabilmek, mevcut pazarlarını korumak, ilgili sektörlerde bir numaraya yükselmek ve iyi bir şekilde tanınabilmek isteyen firmalar rekabetçi stratejileri benimserler. Bu stratejilerden birisi de operasyonel mükemmelliktir. Operasyonel mükemmellik(Operational Excellence); işin amacına uygun doğru anlayışı yaratma amacıyla organizasyonda yer alan herkesin çabasını uyumlu hale getirme gereksinimidir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere operasyonel mükemmellik için organizasyondaki ürünü üreten kişiden yöneticiye kadar herkes bu sürecin içinde olmalıdır. Çünkü bu strateji birlik, sorumluluk ve sahiplenmeyi esas alır. Sonuçlar, her aşamada ölçülebilir olmalıdır. Bu sayede bir sorun olduğunda kolayca görülebilir ve düzeltilebilir. Nasıl ki biz başarıya ulaşmak için birtakım durumları göz önüne alıyorsak işletmeler de başarıya ulaşabilmek için iş gücü, süreç, teknoloji gibi kavramları etkin bir şekilde kullanarak karar verme mekanizmalarını güçlendirmeyi bu sistem ile hedefliyorlar.

Sürekli iyileşme çalışmalarını iş şekline entegre eden bir yaklaşımdır da diyebiliriz. İyileşme derken neler kastedilir; üretim maliyetleri düşürülerek kâr sağlanır, stoklar azaltılmalı, müşteri memnuniyeti artırılmalı. Bu iyileştirmelerin olabilmesi ve operasyonel mükemmellik stratejisinin uygulanabilmesi için her çalışan iyileştirmenin amacını ve felsefesini içselleştirmeli yani benimseyebilmelidir. Ancak bu sayede amaca ulaşılabilir. Örneğin, bir yerde herhangi bir sorun çıktığında nedenleri hızlı bir şekilde belirlenebilmelidir. Bir işi neden yaptıklarını bildikleri sürece daha bilinçli davranışlar sergilenir, hatalar en aza indirilir.

Operasyonel Mükemmelliğin Amaçları

  • Müşteri için değer yaratan ürün ya da hizmet üretilir. Çünkü odak noktası müşteri olan işletmelerde iş başarısını yakalamak daha kolay oluyor. Bu sayede pazara talep edilen ürünler getirilir, müşterinin gereksinimi karşılanır.
  • Ürün veya hizmetin kaynaktan müşteriye akışı görünür hale getirilmeli ki iş istasyonlarında meydana gelen olayların ve değerlerin nasıl aktığı görülebilsin.
  • Çıktılar ile girdiler arasındaki ilişkileri anlayıp tanımlayabilmek. Bu sayede verimlilik ve kalite artar.
  • Girdilerdeki değişimin akış ve çıktılarda yaratabileceği olumsuz etkileri önceden görerek önleyebilmek. Böylece çıktı bozulmadan önce iyileştirme yapılabilir.

Operasyonel Mükemmelliğin Süreçleri

  1. Vizyon ve Şirket Değerlerinin Tanımlanması: Bir iş yapabilmek için önce o işi ve işin yapıldığı yeri, hedeflerini tanımak gerekir değil mi? Eğer yapılmazsa yanlış bir strateji uygulanması muhtemeldir. Bu da geri dönüşü zor bir yoldur ve maliyet anlamına da gelir. İyileştirme yapılacak şirketi tanımlayabilmek için birkaç soru sorularak tanımak önemlidir. Örneğin o şirketi diğer şirketlerden ayıran bir özelliği, şirketin vizyonunu öğrenmek için birtakım sorular sorulabilir. Böylece amaçlar belirlenerek bir yol haritası çizilebilir.
  2. Çalışma Ekibinin Oluşturulması: Bu aşamada sürece dahil edilecek çalışanlar belirlenir. Bilindiği üzere, bir işin yapılması kadar o işte yer alan ekip de kritik özellikler taşır. Özenle seçilmemiş bireyler bir süre sonra süreci olumsuz yönde etkileyebilirler.
  3. Planlama: İlk iki adım oluşturulduktan sonra 3. aşamaya geçilerek iş adımları tanımlanır. Yönetimde yer alan kişiler, şirket için kritik iş hedeflerini ve ulaşılmak istenen noktayı belirlerler. Sürecin takibi için belli aralıklarla toplantılar yapılır.
  4. Planların Etkinliğinin Ölçümü: Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının sorgulandığı süreçtir. Eğer ulaşılmamışsa, nedenlerine inilerek çözüm üretilmelidir. Analizlerle de eksikler belirlenmelidir.
  5. Süreklilik: Hedeflere ulaşıldı diyelim, sonrasında ne olacak? Bu hedefleri kalıcı hale getirmek ve işletmenin bir kültürü yapabilmek için sürekli iyileştirmeye dayalı bir plan yapılmalıdır. Çünkü operasyonel mükemmellik, hedefe ulaşıldığında son bulan bir süreç değildir; her zaman devamlılığının sağlanması gerekir. Ancak bu sayede kalıcılık sağlanır.

Operasyonel mükemmellik, kayıpların en aza indirildiği ve kontrol altında tutulduğu bir süreçtir, insan, malzeme ve ekipmanların mümkün olduğu en yüksek derecede etkin kullanılmasını sağlar. Bu da işletmeler açısından daha verimli bir ortam yaratarak rekabet yeteneklerini artırır.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.