Operatör Becerilerini Genişletmenin Firma Esnekliğine ve Talebi Karşılayabilme Yeteneğine Etkisi

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte; müşteri istekleri, beklentileri ve yapılan talep tahminleri hızla değişmekte. Talep ve beklentiler artıp, değişim oranı kısa sürede fark yaratmaktadır.  Bu hıza firmaların da aynı oranda hızla cevap vermesi gerekmektedir; aksi halde talebi karşılayamayan firmaların pazar dışı kalmaları kaçınılmaz olacaktır.

Talepleri hızla karşılayabilmek için de katlanılması ve yapılması zorunlu haller ortaya çıkmaktadır. Bunlardan başlıcaları talebi karşılayabilecek gerekli ekipmanların, operatörlerinin, zamanın ve sermayenin olabilmesi…

 

Yukarıdaki etmenlerin her birinin aynı anda firmalarda bulunması küçük ve orta ölçekli firmaların çoğunda mevcut değildir. Büyük ölçekli firmalarda da hepsinin bulunması zaman zaman israfa neden olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı gelen talebi karşılamak için var olan kaynakları en etkin bir şekilde kullanabilmeli, operatörlerin bilgi ve becerilerini genişleterek bazı masraflardan ve israflardan firmamızı arındırabilmeliyiz.

 

 

Operatör Etki Alanı Nasıl Genişler?

 İşletmede, operatörlerin birden çok süreci idare edecek şekilde gelişimleri desteklenmelidir. Yani bir operatör farklı farklı süreçlere hakim olma yetkinliğine sahip olmalıdır. Bu yetkinliği  görev yeri değişikliği yaparak sağlayabilir.

 

Örneğin; şekillendirme, kesme ve presleme bölümleri arasında operatörlerin zaman zaman yer değişikliği bu uygulamayı destekleyecek şekilde uygundur.

 

Başka bir örnek verecek olursak montaj, kaynak ya da denetleme gibi bölümler arası değişiklik hem yetkinlik, hem farklı bakış açısı hem de yorulmayı engelleyici etken olacaktır. Rutine bağlanmış işlerde verimlilik olması gereken seviyenin altına düştüğünde, arttırmak için bu yöntem oldukça fayda sağlayacaktır.

 

Yer değişikliği yapan operatörlerin süreçleri iyileştirmede oldukça aktif rol aldığı da gözlemlenmiştir. Çünkü; operatör zamanı gelince farklı bir bölümde kendi de çalışacak dolayısıyla şartların iyileştirilmesini umacak ya da kendi çabalayacaktır. Başka bir etki ise farklı bakış açısına sahip olduğu için kendinden önceki ya da sonraki süreci iyileştirip işlerini her zaman kolaya alacak yöntemi, bulma arayışında olacaktır. Yani çalışabileceği alanlarını potansiyel çalışma alanı gibi görecektir.

 

 

Operatörleri farklı alanda çalıştıracak firmaların yer değişikliğinden olumsuz etkilenmemesi  ve çalışanı sürece hızlı bir şekilde adapte etme isteği olmasından dolayı, firmanın makine ekipman bilgisini oldukça basite indirgemesi gerekmektedir. Yani 0’dan işe başlayacak birinin bile kısa sürede öğrenebileceği şekilde dizaynı sağlanmalı ve kolaylaştırılmalıdır. Bu da makine kullanım talimatlarını ve eğitiminin iyi bir şekilde verilmesi ile gerçekleşmektedir.

 

Makine ekipman klavuzlarının iyi bir şekilde yapılması ve operatörlerin etki alanı genişletilmesiyle, firmanın operatöre olan bağlılığını da azaltır yani operatör izin aldığında ya da işten ayrıldığında ortaya çıkacak operatör eksikliği sorunu kısa sürede çözülebilir hal alır.

 

Firmanın bir kişiye ya da kuruma bağlılığının olmaması ya da azaltılabilir seviyeye indirgenmesi oldukça fayda sağlayacaktır. Bir kişinin yokluğu sistemi bozmamalıdır. Kurum kişiye değil esnek kültüre bağlı olmalıdır.

 

 

Yukarıda verilen örneklerdeki gibi çalışmaların olduğu işletmeler, pazar taleplerine hızla ve kaliteli bir şekilde, profesyonelliklerini koruyarak yanıt verecektir.

 

Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.

Soru ve görüşleriniz için myarsi@industryolog.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

Bilimle kalın…