Örgütsel Yönlendirme

Merhabalar.

Bu yazımda örgütsel yönlendirme konusunu ele alacağım.İşletme içinde gerek çalışma konusunda gerek de disiplin konusunda çeşitli düzenlemeler ve ilkeler bulunur. İşletmenin belli bir kültürü ve sistemi vardır. Düzgün tanımlanmış  belirli bir iş tanımı da bulunur. İşletmenin yaptığı iş; ürettiği mal veya hizmetlerin, üretim faaliyetinin ve faaliyette bulunduğu pazarların belirtilmesidir.

İşletmenin yaptığı işin tanımında,

– Ürün

– İşlevler

– Pazar

açıklanması gerekmektedir. İşletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin hedef kitlesinin, müşteri gruplarının ve bu müşterilerin hangi tip gereksinimlerinin nasıl karşılanabileceğinin de açıklanması önemlidir. Bunun içinde misyon, vizyon, amaç gibi kavramlar oluşmuştur.

Misyon: Bir işletmeye yön vermek ve anlam kazandırmak amacıyla belirlenmiş ve o işletmeyi benzerlerinden ayıran görev ve ortak değerlerdir. Bu bağlamda misyon, bir işletme veya örgütün kuruluş ve varoluş nedenini açıklayan, temel amaç ve hedefini net bir şekilde ortaya koyan bir ifadedir.

Misyonun belli özellikleri vardır.

  • İşletmelerde misyon, stratejistlere ve çalışanlara yol gösteren bir rehberdir.
  • Yönetimin başlangıç evresinde, misyonun tanımladığı sınırlar içinde ele alınması ve hazırlanması gereklidir.
  • İşletme misyonu, işletmenin içinde ve dışında tüm sosyal paydaşlara işletmenin işi, değerleri, felsefesiyle ilgili bir biçimsel açıklama özelliğindedir.
  • İşletme misyonu, koyduğu değer ve felsefe normları ile çalışanlar arasında ortak bir bağlayıcı elemandır.           

İşletmenin bütünü açısından işletmenin temel bir misyonu olmasının yanında her yönetim düzeyindeki değişik iş birimlerinin de işletmenin temel misyonu ile uyumlu bir misyonu vardır.

 

Vizyon: Kişilerin veya kurumların, kendilerinin veya işletmelerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir. Bu anlamda vizyon, gelecekteki varılması veya olması arzu edilen bir durumla ilgili rüya veya hayalin ifade edilmiş bir şeklidir. Etkili vizyon özellikleri,

  • İdealist, özgün ve ayırt edicidir.
  • Çekici ve teşvik edicidir.
  • İddialı ve ilham vericidir.
  • Kısa ve akılda kalıcıdır.
  • Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. 

gibi yeterliliklere sahiptir.

İşletmenin amaçları, faaliyetlerinin sonucunda elde etmek istedikleri olup, işletmenin yaptığı işleri, faaliyetleri niçin yaptığını, neyi veya neleri elde etmek için yaptıklarını belirten sonuçlardır. İşletme ve çalışanının gelişmesi açısından şirketin misyon ve vizyon sahibi olması çok önemlidir. Çalışanlar bu ilkeleri benimser, amaçlar doğrultusunda ilerler. Bu da örgütsel yönlendirmeyle sağlanır.

Okuduğunuz için teşekkürler. Diğer yazıda görüşmek üzere.