Pazar Bölümlendirme Nedir?

Pazar bitmek bilmeyen talepler ile beslenirken ve farklı  birçok ürünlerle doluyken tek bir ürünün tüm  tüketici grupları üzerinde aynı etkiyi yaratmayacağını bilmemiz gerekir.

Eğer bir işletmeci doğru kitleye doğru şekilde hitap etmek istiyorsa: Bir, pazarı benzer tüketici gruplarına ayırması , iki hizmet veya ürün sunulacak en uygun grubu seçmesi gerekir. Bu bahsettiğim adımları gerçekleştirmek içinde izlememiz gereken bir strateji var. Şimdi beraber bunlar neler onlara bakalım.

İlk olarak işletmenin mevcut durumunu değerlendirmeliyiz. Bunu işletmenin mevcut tüm kaynaklarını göz önünde bulundurarak bir plan oluşturulmalıdır. Tüketici istek ve ihtiyaçların kararlaştırılması, bu aşama da tüketicilerin bizden  tam olarak beklentileri nedir? Bunun üzerinde çalışmalar yapılmasıdır.

Bir sonraki aşama pazarı geçerli boyutlara ayırmak. Tüketicileri kategorize etmek için sorulması gereken bazı sorular vardır. Tüketici ne satın alıyor ? neden satın alıyor? Gibi sorular cevaplanmalıdır.

Sıradaki aşama Ürün konumlandırmasını genişletmek. Konumlandırma dediğimiz kavram ürünün tüketici üzerinde yarattığı etkidir. Bu etki ürünün farklı olan bir özelliğinin ortaya atılmasıyla gerçekleşir. Ürün veya hizmet güvenilir mi kaliteli mi ya da bambaşka bir özellik ön plana çıkarılabilir.

Ürün konumlandırmasından sonra Bölümlendirme Stratejisini Geliştirme  gelir. İşletme bu aşamada  kendine özel bir strateji belirleyebilir.

Son olarak Pazarlama Karması Stratejisini Hazırlamaktan bahsedelim. Pazarlama karması hatırlarsanız 4p olarak bilinir açılımı ise fiyat ,dağıtım, ürün ve tutundurmayı kapsar. Pazarlama karması ile tüketiciye hitap edilecek en uygun plan hazırlanır.

Bu bahsettiğim her şey Pazar bölümlendirmesinin aşamalarına dahildi. Gözden kaçırmamız gereken nokta ise bu aşamalar üzerinden ilerlerken bazı kriterlere uymak. Bunlar;  ölçülebilirlik, ulaşılabilirlik, yeterlilik, ayırt edilebilirlik, harekete geçilebilirlik. Eğer bir Pazar bölümlendirmesi yapacaksak bu koşullara bağlı kalmaya çalışmalıyız.

Son olarak değinmek istediğim nokta tüm bunları neden yapıyoruz? Bu yaptıklarımız işletmemize ne kazandıracak ?

Bu konuyu da şu şekilde özetlemek istiyorum.Pazar bölümlendirmesi; kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Tüketici taleplerinin doğru belirlenmesinde de yardımcı olur . Aynı zamanda pazardaki rakipler tanınmış ve amaçlar net belirlenmiş olacaktır.

 

Bir sonraki yazım olan Pazar Seçiminden önce Pazar konumlandırılması gerçekleştirilip hedefe giden yolda ilk adım atılmış olacaktır. Titizlikle yapıldığına etkisi büyük ölçeklere ulaşacaktır. Bir sonraki yazım olan pazar seçiminde  görüşmek dileğiyle. ?