Personel alımı yapmaya karar veren kurum veya kuruluşta, çalışacak kişinin görev ve sorumlulukları, ne gibi becerilere sahip olması gerektiği belirlendikten ve iş ilanı yayınlandıktan sonra insan kaynaklarının elinde yüzlerce belki binlerce CV, başvuru formu veya motivasyon mektubu olur.

Ardından insan kaynakları tarafından deneyim, eğitim ve niteliklere göre CV tarama süreci başlar. Öz geçmiş yığını arasından potansiyel adaylar ayrıştırıldıktan sonra eleme işlemlerine ek bir yardım olması için adaylara birtakım testler gönderilir. Bu testlerden en yaygını genel yetenek ve yabancı dil sınavlarıdır.

Genel Yetenek Testleri

Adayların zihinsel becerileri hakkında bilgi toplamak ve onların geleceğe yönelik başarılarını, işe olan uyumlarını gözlemlemek için uygulanan testlerdir. Ayrıca kısıtlı zaman içinde problem çözme yeteneklerini de inceler.

Yabancı Dil Yeterlilik Testi

Özellikle global şirketlerde uygulanan bu test adayın okuma, yazma, dil bilgisi, kelime bilgisi gibi becerilerini test eder.

Bilişsel (Kognitif) Test

Bilişsel yetenek testleri hızlı akıl yürütme, algılama, okuduğunu anlama, gibi zihinsel becerileri ölçer.

Kişilik Testi

Adayın iyimserlik, dışa dönüklük, istikrarlılık gibi kişilik özelliklerini ölçen testlerdir. Uyumluluk, kişiler arası etkileşim yeteneğinin önemli olduğu takım ortamında çalışmayı gerektiren işler için uygulanabilir.

Fiziksel Test

Fiziksel yetenek gerektiren görevler için uygulanır. Hız, denge ve güç gibi becerileri ölçer.

İş Bilgisi Testi

Genellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşan, adayın belirli bir meslek için gerekli teknik becerilerini veya uzmanlığını değerlendirmek için uygulanan testlerdir. Amaç işe başlamadan önce adayın o işe olan uygunluğunu test etmektir.

Örneğin yazılım alanında çalışacak aday için C++ veya Java gibi programlama dilleri bilgisini, tasarım alanındaki için Photoshop, CSS bilgisini ölçen tarzda sınavlar uygulanabilir.

Doğruluk Testi

Adayların dürüstlük, güvenilirlik ve sosyal ortamdaki davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Genellikle geçmiş deneyimler hakkında etik ve doğrulukla ilişkili sorular sorulur. Ya da çeşitli sorular ile gelecekte nasıl davranabileceği ile ilgili çıkarımlarda bulunulur.

Testleri başarı ile tamamlayan adaylar için bir sonraki adım mülakattır. Mülakatlar telefonla veya yüz yüze yapılabilir. Genel olarak, ilk telefon görüşmesi ardından yüz yüze mülakat gerçekleştirilir.

Mülakatlar içerik olarak kurumdan kuruma farklılık gösterebilir fakat genellikle kişiler arası beceriler, iletişim, takım çalışması becerilerini ve iş bilgilerini değerlendirmek amacıyla yapılır. Bir dizi standart sorular kullanılır. Maaş detayları, sorumluluklar, çalışma saatleri gibi konular üzerinde durulur.

Mülakatın ardından adaylara iş için uygun olup olmadıkları bildirilir. Seçilen aday için evrak işlemleri başlar.

Kaynakça: http://www.siop.org/workplace/employment%20testing/testtypes.aspx

İyi veya kötü geri dönüşlerinize her zaman açığım bana rgoc@industryolog.com mailimle ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.