Pest Analizi

 

Merhaba, bugünkü yazımda stratejik planlama açısından oldukça önem arz eden ve marka yönetimi stratejilerinden biri olan Pest Analizi yöntemini, gelin hep birlikte inceleyelim.


Pest analizi, bir organizasyonun ya da ürünün stratejik planlaması yapılırken içinde bulunduğu pazarın ya da faaliyet gösterdiği çevrenin bugün ve yarın siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, yasal, çevresel olarak ne olacağını gösteren analiz şeklidir. Pest analizi organizasyondaki dış faktörleri inceleyen bir analiz aracıdır. Analiz başlıkları organizasyon ya da ürün ile ilgili dış faktörleri incelemek için genel durumu belirler. Genellikle SWOT analizinin bir parçası olarak kullanılır. Pest analizi iş planlaması, stratejik planlama, pazarlama planları, iş ve ürün geliştirme ve araştırma raporlarının hazırlanması sırasında organizasyonun pozisyonunu, yönünü, stratejisini, pazar hedefini incelemek için de kullanılabilmektedir.

Pest analizi sayesinde dış faktörlerde meydana gelebilecek olan tehditler veya fırsatlar önceden saptanabilir. Böylelikle dış çevrede oluşabilecek fırsatlar avantaja çevrilebilir, tehditler ise zaman kaybetmeden en aza indirilebilir.
Diğer yandan pazarın değişimi ile ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlar. Pazarın büyüyüp küçülmesi ile ortaya çıkabilecek sorunların ve bu sorunlar karşısında pazardaki ürünün ya da organizasyonun geleceği için fikir sahibi olmamızı sağlar. Kısaca Pest analizi şirketin yol haritasıdır.

POLİTİK FAKTÖRLER
– Hükümet şekli ve Siyasi istikrar
– Hukuk nasıl çalışıyor.
– Bürokrasinin işleme şekli ve yolsuzluk durumu
– Basın özgürlüğü
– Yasama ve yönetmelikler
– Vergi politikaları ve oranları
– Çevre duyarlılığı
– Tüketici korunması

EKONOMİK FAKTÖRLER
Örneğin; ülkedeki enflasyon artışı şirketlerin ürünlerdeki fiyatlandırmalarını olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple tüketicinin alım gücü değişecektir. Arz- Talep dengesi değişecektir.
– Büyüme ve büyüme trendi
– Faiz oranları
– Enflasyon
– İşsizlik durumu
– Kurlar
– İşçilik maliyetleri
– Gelir dağılımı
– Teknolojik gelişimin ekonomi üzerindeki yeri ve etkileri
– Ekonomik istikrar

SOSYAL FAKTÖRLER
Örneğin; Yaz tatili dönemlerinde güney bölgelerinde nüfus artmaktadır ya da Müslüman ülkelerde ‘Helal ürün’ vasfında olması önem taşımaktadır.
– Nüfus artışı hızı
– Nüfus dağılımı
– Eğitim
– Sosyal ve kültürel değişim eğilimleri
– Çalışma alışkanlıkları ve değişimi

TEKNOLOJİK FAKTÖRLER
– Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin durumları
– Otomasyon
– Gelişen teknolojilerin etkisi
– Teknoloji transferi ve teknoloji üretimi


PEST Analizi Nasıl Yapılır?
* Pest analizinin nasıl ve ne kadar detay içereceği tamamen analizi yapacak firmanın ihtiyaçlarına bağlıdır. Eğer PEST Analizinizi Workshoplar halinde yaparsak daha iyi verim alabiliriz.
* Analiz sırasında kullanılacak pazar, analiz edilecek olan ürün, şirket, organizasyon, marka, fikir, iş birimine göre tanımlanmalıdır.
* Pest analizinin konusunun ne olduğunu belirlemek çok önemlidir. Bu şekilde yapılan analizlerde ürünleri, iş birimlerini tam ve net olarak belirlemeliyiz ki analizden tam verim alabilelim. Bu sebeple PEST Analizinde her bilginin açık ve doğru olarak ortaya konması şartı aranır.

Pest analizi konusunu seçerken aşağıdaki noktalara dikkat etmeliyiz ki PEST Analizinden verimli ve doğru bir şekilde faydalanabilelim.
• Bir şirketin içinde bulunduğu pazarı incelemeliyiz
• Bir ürünün içinde bulunduğu pazarın incelemeliyiz
• Bir markanın içinde bulunduğu pazardaki durumu incelemeliyiz
• İşletmenin yerel bir iş birimi, ya da bir departmanı incelenmelidir
• Yeni bir pazara girme ya da yeni bir marka çıkarma gibi stratejik bir karar göz önünde bulundurmalıyız
• Olası bir satın alma, olası bir ortaklık, olası bir yatırım fırsatını dikkate almalıyız.


Pest analizi, yeni bir ürünün pazarda tutunabilmesi için oluşabilecek riskler ve fırsatları görmek açısından oldukça önem taşımaktadır.
Bugünkü yazımda şirketlerin yeni bir ürünü pazara sunacakları zaman kullandıkları yöntem olan, Pest analizi hakkında bilgi edinmiş olduk. Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle, Hoşça kalın.